Hoe gaat het met òns landschap?

Er zijn vele plannen voor landschapsherstel om de soorten meer kansen te geven.

De afgelopen jaren toonden een heel ander beeld. Ik mis de Meidoorn nog steeds met zijn prachtige bloesem in het voorjaar. Waarom mogen wij en b.v. de vogels,  er niet van genieten? Nu begin februari zit een aantal vogels op de voederplekken. Eerst komen de kleintjes en soms een eekhoorn.

P1120523_500x375

Gaaien zijn dol op pinda’s

 

Nadat er nieuw voer bij gestrooid is komen er ook grotere soorten zoals Houtduiven, Eksters en Gaaien op af. Het pindasnoer is favoriet voor de Gaaien. Boomklevers proberen nog een graantje mee te pikken en nu zitten ook de Vinken en een koppel mussen op de grond. De Heggenmus scharrelt wat rond.

 

 

Groene specht

Groene specht

 

Opeens zie ik de Groene specht verschijnen, geland op een van de hoge bomen. Hij kijkt even rond en duikt dan naar onderen, een klein kersenboompje biedt hem houvast. Vandaar gaat hij rond de bomen iets van zijn gading zoeken. Honger drijft de dieren naar de mensenwereld. Dit is een specialist, die nu een magere tijd beleeft. Na enig zoeken blijft de specht daarna bij onze tuinvijver hangen en dan zie ik dat hij de zonnige kant van een boom opzoekt en even geniet van de zonnestralen, om dan uit het zicht te verdwijnen op zoek naar voedsel. Wat later dient zich de Bonte specht aan, trippelt over het dak van het tuinhuisje en snoept wat van de pindapot.

 

Sinds een vrij dramatisch filmpje over de overleving van de Egel in de stad op BBC, ben ik gaan zorgen voor wat voer en heb het egelhuis in stelling gebracht. Ondanks alle voer leverde dat geen beeld van een egel op, m.a.w. hij is in winterslaap hier, maar goed ook!

Onze natuur wordt het steeds moeilijker gemaakt om te overleven. De bovenstaande plannen dulden geen uitstel meer, bij een almaar verblekende biodiversiteit. Het moet er nu toch eens van komen dit broodnodig herstel aan natuurwaarden van Graften en langs (weg)bermen en paden. Het gaat om behoud van de uitgedunde stand van zoogdieren zoals Egel, Haas, Konijn, en Das, Bosmuis enz. Voor de insectenetende vogels (de meeste) is dit ook broodnodig, omdat er constant geknabbeld wordt aan hun territorium. En daarmee aan hun voedselbron.

Dat knabbelen aan ons voedsel willen wij toch ook niet?Zie de diversiteit in uw eigen paradijsje

Dinsdag 9-1, het weer is rustig maar geen zon.
Vandaag klonk in de ochtend tijdens het vogels voeren reeds de uitdagende roep van de Groene specht. Hoe mooi is dat? Koolmees en Pimpelmees laten zich enthousiast horen zo gauw het voer eraan komt. Het liedje bestaat uit een soort triller en andere montere geluidjes.
De mussen zie ik niet zoveel meer, vóór nieuwjaar waren aantallen reeds aan het afnemen en deze verblijven nu het liefst bij de Wiegelraderhof.  Alhoewel ook de (man) Sperwer lijkt zijn ‘aandeel’ te hebben in de afname, de schrik zit er goed in bij de kleine gasten.  Vandaag is de rover, nog niet langs geweest en een van de vinken laat zijn twiéét tweet horen maar landt niet.

lecfpfieebleploh

De Roodborst en Boomklevers behoren ook tot de eerste vogeltjes op het voer, even volladen en weg zijn ze.
Er komen een paar bonte spechten, waaronder de herstelde specht op ons eetfeest. Achter in de tuin is het veiliger vogels voeren, zo is nu de ervaring. De Groene specht bleef nog een hele tijd in de wei en liet zich regelmatig horen.

Dit natuurgebied verdient restauratie, en niet zo’n beetje, uit de media komen positieve geluiden. (?)      De landelijke Overheid gaat in gesprek met de landbouwsector. Vanwege herstel van natuur op het platteland.

Hierover meer in een volgend artikel.

 

 Oudjaar!

Rode eekhoorn - Sciurus vulgaris

Rode eekhoorn – Sciurus vulgaris

Een felle zon breekt even door. De Groene specht is op zoek naar een veilig plekje vanwege de knallen. Vogels weten duidelijk niet waar ze het moeten zoeken. Grote groepen vliegen nu reeds onrustig rond. Het is in de middag en mensen weten wat er staat te gebeuren, maar de dierenwereld is onwetend over wat er op hun afkomt. De Sperwer komt elke dag op bezoek en ineens zitten alle vogeltjes in de schuilplekken, vandaag gaat hij zelfs achter de Turkse tortels aan, kennelijk grote honger. Nu een flinke wind is opgestoken, zijn veel kleine vogeltjes opgevlogen en worden meegevoerd naar het Rode beekdal in.

Terugblik op afgelopen jaar

We zagen vogels terugkomen uit de overwinteringsgebieden en hoopten op veel jong grut.  Het broedresultaat van Tjiftjaf, Zwartkop en  Zwarte roodstaart viel echter tegen! Dat klopt, helaas met de landelijke trend. Het zijn nu enkel de kleine perceeltjes van particulieren waar vogels en andere soorten b.v. egeltjes, het van moeten hebben en de invloed van de zware chemie naast die perceeltjes gaat over grenzen heen. Helaas ondanks bescherming blijkt de Meidoorn dit voorjaar ook weinig insecten aan te trekken.

De soortenrijkdom van Viel is indrukwekkend. Reeds jaren wordt op de site, melding gemaakt van de meest zeldzame soorten. Deze vonden de weg naar onze locatie. Denk aan Draaihals, Gekraagde roodstaart of Grauwe vliegenvanger. Wat dit jaar opviel en waar men van kon genieten, was het heerlijke lied van de Zanglijster, vroeg in de ochtend tot laat in de avond en op de laatste dag van O.L. werd hij nog uitbundig gehoord, alsof hij wilde zeggen: ik kan er ook wat van. De huidige tendens stemt daarbij niet vrolijk! Volgende voorvallen zetten mij aan het denken:

Tijdens een voorjaars-wandeling door de weide maakte een vogel kenbaar, dat mijn aanwezigheid niet gewenst was. De Zwartkop volgde mij door de tuin en (zij) protesteerde hevig. Er is te weinig voedsel voor de jongen, minder insecten. De Zwartkop vrouw moest mij uit de buurt houden en insecten zoeken. Een jonge Tjiftjaf probeerde wat insectjes te vinden in de bloembak vlak bij huis.

Waarom hebben Boerenzwaluwen en de meeste vogels het immens moeilijk?

De verklaring ligt misschien hier: Viel ligt in het beekdal aan beide kanten omzoomd door bosranden,  de grote graslanden zijn verdwenen. De culturen zijn intensief en in de kom van het dal kunnen de spuitmiddelen lang blijven hangen.

De middelen zijn uiterst giftig voor mens en milieu, een totale ommezwaai is noodzaak en de enige oplossing.

Er is nu geen luis meer te bekennen op de sla die wij telen, handig toch?

Dat zou je denken.  Sla met luizen is mij echter veel liever! Net zoals de huisweide vol met Pinksterbloemen.

Het zijn niet de Limburgers,  die dit alles goedkeuren……in het Limburgs: good vinge

En geef mich toch mér de rozengeur en moaneschien, oet Limburg so wie ut vreuger woar!

 

In dei sin, wunsch ich uch alle:  un Gelukkig Nieuwjoar

 

Bron en inspiratie:

Art. internet e360.yale.edu van Christian Schwägerl,  hoe en waarom insecten verdwijnen en het belang van hun bestaan

art. Trouw, kantelpunt  Amazone tropische bossen d.d. 25-7, verdroging van Amazone waardoor opname van Co2 stagneert

 De Das een symbool voor ons Nationaal Limburgs Landschap

P1110918

Boomkruiper zoekt naar nestmateriaal op het terras

Er was een mail gestuurd naar de vereniging Das en Boom over een vluchtend dier met de kenmerken van een das, witte kop en rest donker lijf.
Nu lees ik 22-3 bij Vroege Vogels, dat er veel dassen het loodje leggen, hier in Zuid-Limburg. Alle methodes worden aangewend om dassen te doden of verjagen. Recente jaren hebben de praktijken reeds aangetoond, echter uit onderzoek blijkt momenteel de hetze tegen deze soort.
Er is altijd wel een zondebok te vinden, als het land minder opbrengt dan gewenst. Dassenburchten in graften, bossen en holle wegen zijn de laatste plekken die iets te bieden hebben aan soorten. Het al jaren voortgaande proces van verlies aan omgeving en soorten, maakt enkel verdrietig.
De landerijen bieden geen perspectief meer voor zangvogels, insecten, vlinders, bijen of wilde bloemenpracht. Bieden zij wél perspectief op gezonde voeding?

Zoals een schipper rekening houdt met de onstuimige zee, zo zullen wij ook rekening houden met de bodem die wat moet opleveren. Voor ons dus geen gifbodem, die zoals gebleken, grensoverschrijdend schade veroorzaakt.

Wij houden van het landschap en hopen daarmee onze  ’boerennatuur’ te bevorderen.   Verlies van bodemleven is verlies van bewoners, vogels die wij graag zien en horen. Terugkerende trekvogels die ons vertellen dat er een verandering van seizoen gaande is. Het is een universeel verlangen om mee te gaan met de stroom van verwachtingen, hoopvol en ondertussen genietend van wat er is. Zoals de Dagpauwoog, die in ons huis een plekje zocht om de koude te ontvluchten. Buiten ging hij los en na opwarming vloog de schoonheid weer. Zoals u op de foto ziet, heeft de Boomkruiper (Certhia brachydactyla) zelfs vlakbij een plekje gevonden om te broeden.

Het antwoord op de vraag over de Das is nog niet binnen, echter berichten over huidige praktijken doen ons huiveren over de uitkomst voor de Das hier in Viel. Maar u kunt in ieder geval ter vervanging, nog naar Pokémon gaan zoeken!Een Wezel gespot

Na de Hermelijn blijkt nu ook een Wezel de weg naar onze huisweide te hebben ontdekt.
Allebei de soorten zijn nu zeldzaam geworden, vroeger algemeen. De Wezel is de kleinste marterachtige met een korter staart dan de Hermelijn, die bovendien de zwarte punt aan het einde van de staart heeft. Dat heeft het wezeltje allemaal niet, hij is bruin met witte borst en erg slank.
De Wezel jaagt in de gangen op muizen en grotere knaagdieren, maar lust ook vogels. De dieren houden ook van eieren, en misschien zijn het wel  alleseters. Bij het holletje waar hij tevoorschijn kwam, blijken veel walnoten, schillen te liggen. Het kan echter ook heel goed,  dat deze achter een prooidier aan zat en gebruik maakte van de gangen. Ze kunnen zelf gepakt worden door de uilen die hier jagen.

Wezels jagen overdag zowel als ‘s nachts. Het is een koddig beestje en supersnel. Terwijl iemand achter in de tuin bezig was op 6 februari, zit hij rond te kijken en  zoeft een paar keer heen en weer tussen de buxus en is dan weer verdwenen in het holletje.Vroege Kraanvogels

Rond half zes zijn de eerste Kraanvogels overgevlogen in een mooie formatie.
Schatting rond de 50 vogels. Om zeker te zijn toch de oren even gespitst op het geluid dat zij produceerden.
Met een kleine onzekerheid omdat dit erg vroeg is, even moeten kijken of dit andere jaren ook zo vroege meldingen waren van trekkende Kranen. De data blijken meer rond eind februari te liggen.
Dit is voor mij een primeur,  zij vlogen zoals altijd richting de oosterburen en al vlak bij de grens Duitsland.
Rond 19:20 u. weer een groep al leek deze niet zo groot met minder geluid, deze vlogen in duisternis, alhoewel heel helder weer en veel sterren en de koers was goed. Het geluid is magisch en geeft aan dat nu echt de voorjaarstrek begonnen is!

Temperaturen lopen deze week op naar misschien 15 graden in het zuiden. Wow, het eerste lentegevoel is er.Landschap met toekomst?

Landschappen, waar gaat het eigenlijk om?

Bij onze kennismaking met Viel zagen we de rijkdom van de bossen, houtwallen en graften, én hoe betoverend het was.
Als iemand ons had verteld dat Koekoek en Zwaluw hier schaars zouden worden, had niemand het geloofd.
Er is echter veel veranderd en de ‘tijd’, had grote impact op Viel, ook ons stukje, dat wij oorspronkelijk proberen te houden. Brede Wespenorchis en Rapunzel vinden nog hun plek.

Het’ Aanvalsplan ‘ om Nederlands landschap te behoeden, door Natuurmonumenten gelanceerd is van een andere categorie, strijdt ook voor het Nationaal Landschapspark Zuid-Limburg.

Zoals niet eerder vertoond, stelt Natuurmonumenten grenzen vast, die eigenlijk reeds ingebed zijn in wetgeving, nationaal en internationale verdragen, die enkel uitgevoerd moet worden. Artikel Trouw d.d. 25-1-’17.

Daarnaast is er een groeiende betrokkenheid van burgers bij een gezonde samenleving  waarin gifculturen plaats gemaakt hebben voor producten, direct van het land. Een gezonde bodem, die mits in stand gehouden eeuwig kan blijven produceren. Geen Erosie probleem,  nu manifest en  bedreigend voor landschap, van heuvels en dalen.   Kostbare waterbuffers lossen de problemen van teveel stikstof en stapel-gif in het milieu niet op. Ook dit constateert Natuurmonumenten.

Wij zien, helaas nog steeds de afvaldump en vernielingen in ons beschermde bos.  Van toepassing is hier : Als de kat van huis is dansen de muizen op tafel. Zo kan elke idylle een stortplaats worden. Het geeft inzicht aan waar het aan ontbreekt, namelijk handhaving. Is dit het visite-kaartje dat Nederland afgeeft aan de buurlanden?

Dit klopt niet met het beeld dat men heeft van Nederland!

6862535250_099196a3fd_b

Pad ‘Op de Waart’

Viel, een natuurgebied van bijzondere kwaliteit, dreigt door het ontbreken van handhaving opgepeuzeld te worden.

Na de kap in de Waanderbos, de Woander, kwamen de partijen bij elkaar, en stond in de Viel te praten, kijkend in de richting van het bos.

Wie waren vertegenwoordigd?

Gem. Onderbanken, de  toenmalige wethouder en een ambtenaar B/W, IVN middels voorman en Natuurmonumenten, en enkele onbekende personen Staatsbosbeheer(?) . Dit gezelschap trok natuurlijk de aandacht en daarom is door mij, de ‘prangende’vraag,  gesteld: Wat vindt u van de toestand rondom het bos, hoe het er aan toegaat?  Een antwoord kwam: Het is Tuig van de richel. Wat heeft men met die vaststelling van nu 3 jaar geleden gedaan?

De huidige stand van zaken: Een enorme BOOMSTRONK, waardevolle ontwikkelingsplek voor de Vliegend herten is onlangs met grof geweld verwijderd op de hoek pal tegenover Wiegelraderhof.  Vorig jaar werd de Wiegelraderweg richting Dorpstraat aan de linkerzijde weg geklepeld, er stond échter altijd een bord dat wees op aanwezigheid Vliegend hert (evenals begin holle weg Viel\Vielderweg.  Lopend langs de Waanderbos richting Boschweg is de berm langs de weg praktisch onder de ploeg verdwenen, en  de overkant, waar tot aan de rand acacia’s stonden (het was een ooit groter bos), mag zelfs geen Meidoorn of Vlier nog groeien, al klepelend maakt iemand er een bredere berm van?  Wie is de eigenaar?

Ons landschap wordt geminimaliseerd t.b.v. de landhonger van enkele bedrijven.  Tenslotte betalen de burgers straks de rekening met een kapot klimaat en het verlies van ons schitterende gezonde landschap.

Het is aan de Overheid om dat te voorkomen. Deze is nu aan zet…….

 

 Witte start van het nieuwe jaar

P1110687

De eerste dag zit er weer op en door de koude komen er veel vogels op de voederplekken. Door die toestroom worden Buizerd en Sperwer en zelfs de Blauwe kiekendief aangetrokken.
Schuwe vogels worden gedwongen dichterbij de huizen te zoeken naar prooi. Voorlopig gaat het heel goed met onze mussen, en zeker de laatste jaren, groeit het aantal mussen in Viel gestaag.   Verder zijn er de Vink en een hele familie Gaai vaker aanwezig.
Waargenomen op 1 januari: Koolmees, Heggenmus, Vink, Winterkoning, Pimpelmees, Staartmees (1 exemplaar), Groene specht, Huismus, Gaai, Ekster, Kraai, Merel, Buizerd, Boomklever, Blauwe kiekendief. Roodborst en Grote bonte specht.
Doordat het een fraaie dag werd, lieten enkelen zich makkelijk fotograferen.
Alle liefhebbers van natuur en landschap wensen wij van harte:   Gelukkig Nieuwjaar!P1110658Vogels kijken

Hoe druk is het ineens geworden met nestelende vogels.
Onze kleine gasten, de Winterkoning is aan het slepen met mos. Een viertal spreeuwen hebben het gemunt op de stro, die als winterdek was aangebracht over de knoflooktenen.
De merel is reeds aan het voeren, flinke snavels vol wormen worden naar het nest gebracht.
Steenuilen komen ook af en toe uit de kast en vluchten ook snel naar binnen als iemand het waagt in de buurt te komen. Er staat een grote ruiter voor het gemaaide gras gereed.
Dat geeft beschutting voor vogels en allerlei. Ook bij Nonke Buusjke staan ze en de dieren doen er hun voordeel mee.
Het Speenkruidje duikt nu overal op en breidt almaar uit, hetgeen meer kleur geeft langs de heg. Waarom het speen ervoor staat weet ik niet, enkel dat het zich hier thuis voelt en thuishoort, net als Muskuskruid.
Verbazingwekkend dat de laatste een zeldzame plant is in Nederland. Het stond hier altijd massaal in de bossen van S.B.B. Staatsbosbeheer, en zaait zich hier vanzelf uit.
Ook de Vingerhelm bloem is zeldzaam, maar is opgekomen ondanks de schapen.
De Zwarte Roodstaart is enkele dagen geleden gearriveerd en zelfs vrouw roodstaart is al hier komen inspecteren. In de walnoot-boom zat ze en het leek of ze zich afvroeg, welke zou ik nu uitkiezen van de verschillende nestplekken?
Deze slanke vogels zijn het fraaist, ze hebben een groot uithoudingsvermogen nodig voor de lange trek. Ik heb de meeste bewondering voor deze treksoorten.  Het liedje van het mannetje is weer te horen op diverse plekken in Viel.
Mooi toch!!
Abrikoos en Pruimenboom staan weer in bloei en veel vergeetmenietjes zijn uitgezaaid.
Omdat het gras enkel groen is brengen we enige nuance met tapijten van Daslook en Bosanemonen.
Onze vijver had heel wat klompen dril van Bruine kikker, maar een koppel wilde eenden komt vaak overvliegen en landt overal bij de poelen, zodat er weinig van de dril overblijft.
Ze rusten wat uit en kuieren wat door het gras, dan steekt manlief zijn kop uit en ineens geeft hij het teken van vertrek; wegwezen!

Witte kwikstaarten zijn er ook geweest een paar dagen geleden, maar vraag is of ze hier blijven hangen. De Tjiftjaf doet dat wel, al zoekt hij alles af langs twijgjes en aan de grond. Hij pikt te kleinste insecten weg, evenals de Boomkruiper ook zo’n specialist.

In het tuinhuis zat een grote Aardhommel en meldde zich toen ik de potjes voor pootgoed pakte. ZZZZZ  ZZZ  klonk het uit een van de potjes. Ik haalde ze uit elkaar en daar zat ze op de bodem te trillen met de vleugels. Ze moest die eerst opwarmen om te kunnen vliegen. Gelukkig had ik haar ontdekt, zij had de winter overleefd en zal voor nieuwe aanwas moeten zorgen, waardoor ze nuttig is voor de bestuiving.  Ze kreeg een plekje op Longkruid dat overal veel bezoek krijgt op de blauwe bloempjes.

Daar ging ze nog even door met ZZZZ en even later zag ik een dikke hommel opvliegen.

De tuin komt weer tot leven en straks is er ook een groot stuk wilde bloemenweide om van te genieten, het zaad wordt door enkele vinkjes opgepikt, die genieten nu al!

Heerlijke lenteActie NUDGE : Bomen planten voor behoud van Natuurlijk kapitaal

Onze boom staat op de kaart voor het Natuurlijk kapitaal!
Het is de monumentale boom die aan de Gewanderweg stond en afgelopen jaar om lag.  Wij missen de boom en bovendien was hij beeldbepalend voor de omgeving.

Toen ik de mogelijkheid had om een plek aan te wijzen voor de ‘Boomplantdag’ 2016, heb ik de boom al in november 2015 aangemeld. Alexa van de NUDGE stuurde mij na enige tijd het seintje : JA, jouw boom staat op de kaart.

Wat een mooi initiatief van deze actiegroep, echter er was één maar, de Gemeente Onderbanken moet haar fiat geven.Daar begon de twijfel te komen. Was niet eerder, direct na het feit van omhalen van de boom de herplant plicht,aangekaart bij de Gemeente?  Men was op de hoogte, het was immers niet gelukt om de boom te behouden. We hoorden echter niets meer!

We keken Op de Atlas voor Natuurlijk kapitaal.nl en vonden daar de duidelijke foto mét  boom terug.

Wellicht herinnert men zich onze protesten tegen de manier van snoeien. We waren bang dat de boom het niet zou overleven.

Er deden 370 mensen mee en onze boom kwam daardoor inderdaad op zijn plek terecht.
De Organisatie NUDGE staat er achter.
Boomplantdag is reeds op 16 maart.
Dan zou het moeten gebeuren, en we wachten met spanning af ………