Zoveel vogels en een konijntje

Een terugblik op deze dag waarbij uitzonderlijke hitte toesloeg. Dit bleek voor de meeste dieren een uitdaging. We zagen nog nooit spechten met de bek open over ons grasland al springend rondstruinen. Aan de gang en vaak ook wijze van vliegen kan men vogels leren herkennen.  Vanaf het moment dat er zoveel vogels op terras en gras zaten, bleven we toekijken, hoe deze dieren konden omgaan met de warmte. Het jonge konijn die hier in vrijheid opgroeide zat stil te grazen.

De familie Groene specht met een jong voorop bleef naar mieren speuren. Met of zonder succes, het jong kon daarvan leren. Door de schaduw achter het huis was het bovendien op deze plek uit te houden.

Nu deze periode enige tijd terug ligt, weten wij dat de bewoners van de poel. m.n. groene kikkers het gered hebben. Afzien was het zeker en het jong van de Zwarte roodstaart zou die de trek naar het zuiden gemaakt hebben?  Enkele keren liet man Roodstaart zijn onderbroken liedje horen. Nijntje bleef nog enkele weken en ineens vertrokken, een gemis.

 Grijze kwikstaart – Motacilla cinerea

Grijze kwikstaart

Grijze kwikstaart

Gisteren was het Wereld dierendag.
Een kleurrijke soort kwam die dag bij ons aanvliegen, prachtig om te zien. Helaas bleef het kwikstaartje, niet erg lang. Met hem waren nog een viertal zanglijsters geland. Duidelijk op trek.
Deze vogel werd op internet als Grijze kwikstaart herkend.
De waarneming van deze  soort was voor mij bijzonder,  maar het is een vrij algemene soort met een paar honderd waarnemingen per jaar.
Een 6 tal foto’s heb ik kunnen maken en hier een ervan.

Als er stromend water in de buurt is en dat is er in het beekdal vindt hij daar genoeg insecten en heeft het naar zijn zin.8 juni dè dag!!

Wij zitten nu in een warme periode. Dit is een terugblik naar die bijzondere dag waar zoveel jong spul genoeg kreeg van ‘in de nesten’ zitten en wachten op voedsel.
De Groene specht zag ik als eerste tegen de stam van de oude pruimenboom.
Hij bleef geruime tijd, was nog totaal afhankelijk van het ouderpaar. Het vlekkerige veren-patroon van borstveren tot aan de snavel, maken hem herkenbaar als juveniel. De Grote bonte specht kwam hem af en toe gezelschap houden. Het was een topdag wat uitvliegen betreft in de Viel en even later zagen we een juveniel van de laatst genoemde.Version 2 Uiteindelijk bleken het 2 jongen met het ouderpaar, dat bij de boom nerveus bleef zoeken naar prooi in het gras. Sprinkhaantjes zijn er echter wel in grote getale!
Daarmee was het ‘feestje’ nog niet afgelopen, als laatste kwam een juveniele Roodstaart op de tuintafel zitten en werd daar weggelokt door het vrouwtje. Zij bezorgde het jong pas voedsel op de bank gezeten. Veiliger, de bank staat tegen een muur.
Het koppeltje Zwartkopmeesjes landde op onze mini-appelboom, kwam enkel even kijken, maar wie weet hebben ze ook jongen en spechten kunnen een gevaar opleveren.
Ook de juveniele Witte kwikstaart, is vandaag weer terug in Viel,tevens zijn er veel jonge musjes, onhandig landen ze op een veel te dunne twijg.Wordt geel het nieuwe groen?

Half maart zagen we een geel veld, het deed me denken aan koolzaad. Het oogt als een schilderij, maar het maakt menigeen somber. In TROUW 21 maart was er een artikel over dit onderwerp.
Een foto erbij met de titel: Stop kapotspuiten van onze weilanden. Een bioboer laat zien dat het ook anders kan.
Dank aan de schrijver van het artikel voor de aandacht die hij geeft aan dit onderwerp.
In onze buurt was het veld snel klaar gemaakt om te ploegen en in te zaaien. De opeenhoping van gif in de bodem is echter zorgelijk en de uitzending in Nieuwsuur over gifresten notabene in een baby-luier, geeft ondubbelzinnig de grootte van het probleem weer.

In 2016 maakte ik een filmpje van een Zanglijster die zijn lied liet horen in de Viel. Echter in de jaren ’80 gaven veel vogelsoorten bij elkaar een schitterend concert in de ochtend. Toen zaten er overal zanglijsters in de dorpen.
Het geluid van de Wielewaal en Koekoek kon ik opnemen bij Etzenrade en dateert uit 2016.
Niemand kon vermoeden, dat het geluid van de Koekoek hier in Viel, ooit zou verstommen.

Witte kwikstaart

Witte kwikstaart

Vorig jaar nog bij de visvijver vlakbij het restaurant zagen we een massa zwaluwen in het najaar, een verzameling vlak voor hun vertrek naar het verre zuiden.
Vandaag is het eigenlijk veel te koud voor mei, maar zwaluwen komen tegen de avond boven onze heg en heel laag over de huisweide scheren. Ze bleven lang bij ons hangen, een teken dat er wat te halen valt.
Ondanks de regen een beetje voorjaar in de lucht.
Ook de Witte kwikstaart is trouw gebleven aan deze omgeving en verzamelde wat nestmateriaal, hondse haren op het terras. Dat leek op een snor…..Verrukt over het zien van een vogeltje

Gistermiddag zag ik een bijzonder vogeltje. Het was een Vuurgoudhaantje en hij of zij bewoog zich door de struiken. Eerder heb ik al eens een foto kunnen maken, dat is vrij moeilijk, hij/zij hangt aan takjes en zoekt zeer snel naar insecten. Het vogeltje is een juweeltje om te zien met streepjes op zijn kopje: wit, zwart en oranje en voorkant licht en rugzijde groenig. Het is de tweede keer dat ik hem zie en kon (met verrekijker) mijn ogen er niet vanaf houden, hoop dat ik nog ooit de gelegenheid krijg om nog enkele foto’s te maken. Het weer nodigt er echter niet toe uit,  met harde wind en buien, brrrr. te hopen is dat dit kleintje het redt!Voorjaar, de grasmaaiers komen eraan

Help de grasmaaiers komen er aan
ze laten zelfs geen madelieven staan
want hebben er eigenlijk maling aan
geen zeldzaamheid gedijt
als de maaier erover rijdt
de voorjaarsrust is ruw verstoord
want dat ding, dat moet gehoord
wie natuur lief heeft laat hem staan
het is beter om op stap te gaan
trouwens het scheelt ook voor het milieu
en de herrie is iedereen wel beu
Help de grasmaaiers komen eraan
laten we eens een weekje overslaanRee in Viel?

Gisteren rond 13.00 u. liepen enkele “verdwaalde” reeën langs de Graft, komend vanaf de oude holle weg genaamd Kerkepad. De richting Doenrade werd gevolgd, ik hoopte echter dat het rechtsomkeer zou worden, zoals vorige keer, direct bij het begin van het grote perceel langs de Graft keerden ze toen om. Niet dus! Wie heeft ze nog meer gezien en misschien kunnen fotograferen?
Wat als tijden zouden herleven? Het enthousiasme van diegene die de dieren in de vroege ochtend spot. Dat is nog eens wat. Prikkeldraad maakt het nu bijna onmogelijk, dat zij hun weg kunnen vervolgen en is levensgevaarlijk voor de soort. Hopelijk konden ze onder de (tankel)draad door, die moet dan hoog genoeg gespannen zijn.
Reden van het verdwalen is wellicht de storm en geluiden van carnaval.
Fascinerend blijft het, een natuurlijke afscheiding van uiteraard heggen, staat mooier en is veilig. Natuur en klimaat zijn ermee gebaat. Blijft echter de vraag hoe zo’n wild dier veilig de grote weg gaat oversteken? Ze moeten natuurlijk de onderdoorgang nemen.Hoera lenteklokjes komen op

P1120743

Lenteklokje staat in bloei

Na een paar heerlijke lentedagen is het weer omgeslagen en onstuimig. Kraanvogels kwamen over in een grote groep. Het lentegevoel is daarmee compleet. Zaterdag kwam nog een klein groepje en liet zich horen tussen de geluiden van de carnaval-optocht van Bingelrade.
Er zijn nog steeds twee roodborstjes in de tuin, waarschijnlijk gaan ze ook op trek naar het noorden. Een zanglijster heeft enkele dagen zitten oefenen op zijn zang, jammer genoeg daarna was het stil. De merels, die het hier erg goed doen, zijn nu aan zet!  Eekhoorntjes werden telkens wakker uit hun winterslaap en lieten zich kort zien. De meesjes zijn aan het foerageren tussen de gras sprieten? Er zijn veel meesjes en een enkele pimpelmees en deze zijn heel dankbaar voor extra voer na de omslag van warm tot koud weer.
Dat geldt ook voor de jonge egel die onder een takkenbos is  gekropen, hij heeft waarschijnlijk bijvoeding nodig. Er is goed egelvoer te koop bij dieren speciaalzaken.
Het begint erop te lijken dat de natuur enkel nog met onze steun overeind blijft. De huisweide blijft daarom een natuurweide en wij verheugen ons telkens bij de klanken van de spechten en snoepende gaaien op het terras. Al was het beeld van de gaai die een specht van zijn walnoot beroofde minder leuk, enkel een vleugelslag was al voldoende om de specht te verjagen.  Het is natuur en bovendien had de Grote bonte specht al flink gegeten van de lekkernij.Zonnig begin februari

Een grote vlucht vogels boven de fruitplantage trekt meteen de aandacht.
De meeste zijn spreeuwen en ook nog enkele kramsvogels, wellicht vergezeld door een koperwiek. De zwerm telt een totaal van ca. 100 vogels.
Een boomkruiper gaat stijl omhoog langs de stam van een Esdoorn. In de heerlijke ochtend zijn er talrijke vogels die komen genieten van het voer op vele plekken.  Het is een kleurrijk pallet van vinken, koolmezen, roodborst, mussen en het paartje boomklevers. Die zie ik niet zo vaak. Ieder vindt wat van zijn gading, er hoeft niet gevochten te worden om het voer. De grote bonte specht zoekt zijn kostje walnoten langs een muurtje en het vrouwtje laat al het vetvoer onaangeroerd. Pindakaas met insecten in een pot en de overige vetbollen, daar weten de mezen wél raad mee. De concurrentie is groot tussen de mezen een pimpelmees wordt telkens weggejaagd. Het is duidelijk dat de koolmezen het voor het zeggen hebben. Het verenkleed van de boomklevers oogt prachtig in de ochtendzon.
Een heggenmus blijft bescheiden onder de struiken, maar als het feestje bijna afgelopen is, komt ze toch iets van het terras afpikken. Een koppel houtduiven weet het voer ook te waarderen. Een merel man zoekt liever onder de bladeren naar wurmen en houdt ook van het sierappeltje met rood fruit.Soortenrijkdom

P1120653Ook hier zagen we de teruggang aan insecten, die overal werd waargenomen, echter einde zomer, zag ik toch weer wat rondvliegen en kruipen. Het grasland had het overal zwaar te verduren door droogte, gevolg ik vond maar één sprinkhaan.

Het is nu najaar en er is zelden een zomer of najaar geweest zoals dit jaar. We mochten van geluk spreken dat een paar flinke buien af en toe voor een onderbreking van de zomer zorgden. Na een flinke bui kwamen de weidechampignons (foto) dit jaar weer op. De noten en kastanjes zorgen voor een rijke tafel voor o.a. de eekhoorn. Een jonge egel heeft zijn winterverblijf klaargemaakt onder een houtstapel.

P1120649

De trek van kraanvogels is niet waargenomen, echter binnen het beekdal gebied, zijn ze wel gehoord. Helaas weet ieder nu dat het slecht gaat met plant- en diersoorten. Vogels vinden niet genoeg insecten.  Het ontbreken van meidoorn en sleedoorn is zodoende dé factor van betekenis geworden, daar zij veel insecten aantrekken.

Politieke Partijen doen momenteel veel beloftes aan de burger over landschap en milieu.

Een goed idee voor de nieuwe gemeente Beekdaelen om te beginnen met de aanplant van deze zo belangrijke struiken!