Soortenrijkdom

Ook hier zagen we de teruggang aan insecten, die overal werd waargenomen, echter einde zomer, zag ik toch weer wat rondvliegen en kruipen. Het grasland had het overal zwaar te verduren door droogte, gevolg ik vond maar één sprinkhaan. Het is nu najaar en er is zelden een zomer of najaar geweest zoals dit jaar. […]