Natuur niet meer veilig?

Door klimaatverandering worden eco-systemen minder weerbaar, klinkt misschien hoogdravend, maar de seinen staan wel op rood. Het is een reactie op onze uitstoot en hoe snel we ons aanpassen en of zal helpen is een tweede, is onbekend. Degenen die afval storten in uw natuur konden lang hun gang gaan. In 2007 kwam men al vele […]