Antwoord van de Gemeente Onderbanken op klachten gebiedsbeschadiging

Om terug te komen op uw vragen. Er zijn van gemeentewege geen vergunningen/toestemmingen of dergelijke verleend / afgegeven om bomen te kappen, bermen kapot te spuiten;

Met betrekking tot de vragen "Gaat men ook zo te werk zonder vergunning kappen zoals onlangs ook is gebeurd in de Klein Dalkensweg te Jabeek" en "Blijft men op deze manier doorgaan met het laatste beetje leefgebied van de Vliegend hertkevers in Onderbanken vernietigen?", merk ik het volgende op.
Eigenlijk zou u deze vragen moeten stellen aan degenen, die daarvoor verantwoordelijk zijn.
Jammer genoeg lopen in deze gemeente mensen rond, die niets op hebben met de natuur en zich daarom te pas en te onpas schuldig maken aan de aantasting van bestaande flora en fauna.
Wanneer wij kunnen achterhalen wie de daders zijn zullen wij die bestuursrechtelijk aanpakken en de politie vragen om strafrechtelijk op te treden.

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geÔnformeerd.

Met vriendelijke groet
aldus een medewerker van de Gemeente

Dit bericht is geplaatst op Tuesday, February 22nd, 2011 om 14:24 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie