Antwoorden Gemeente Onderbanken na het gesprek dat heeft plaats gevonden

De Gemeente blijft ook in haar laatste brief 23 aug. en het gesprek 14 juni, het antwoord schuldig over de grenzen van graften en holle wegen en bij het Waanderbos, deze zijn echter cruciaal voor handhavend beleid, d.w.z. behoud.
Wel stuurt zij de BOA erop uit om toe te zien op de graften e.d.
Bij zaken uit het verleden beroept zij zich op de verjaringstermijn van een jaar.

Gemeente Onderbanken geeft ook aan, dat wij blij moeten zijn met het winkelpaadje en het resultaat bij het Waanderbos. Idem noemt zij de afspraak die gemaakt is met een autohandel.

T.a.v. de dassenburcht is begin september door de Gemeente contact opgenomen met de N V W A, Nederlandse Voedsel. en Warenautoriteit, over de staat van de dassenburcht en men is nog in afwachting van dit antwoord. Tegelijk geeft zij aan niet bevoegd te zijn, om eventueel handhavend op te treden.
De Gemeente is voorts van mening dat jarenlang beheer heeft bijgedragen aan een duurzame instandhouding van deze burcht en de toekomst van de das hier niet in gevaar komt.

Dit bericht is geplaatst op Thursday, September 27th, 2012 om 13:59 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie