Artikel over afsluiting Etsenrade

In het artikel van het L.D d.d. 30 juni wordt geconcludeerd dat de meeste mensen blij zijn met de afsluiting van de mooie Etsenraderweg. Dit is zeer verheugend. Er is waarschijnlijk nergens zo'n unieke biotoop te vinden. Als zodanig krijgt de weg de erkenning die hij altijd verdiende. Niet alleen het vliegend hert maar heel veel andere soorten krijgen daarmee bescherming. De teruggang van de soorten in het Rode beekdal is helaas ook vastgesteld feit. Er is grote behoefte om de natuur in te trekken. Dat zal in goede banen geleid moeten worden om de laatste natuur die er is niet verder in gevaar te brengen. Denk daarbij aan de laatste kieviten, kwikstaarten, winterkoninkjes, roodborstjes, patrijzen, uilensoorten en vleermuizen en de zeldzame planten die er groeien. Kortom alle soorten waaronder het (door mij niet meer waargenomen) reuzengoudhaantje, de brede wespenorchis, de keverorchis, gevlekte aronskelk, dotterbloemen, muskuskruid, daslook, heksenkruid enz. zij allen verdienen de aandacht te krijgen waar zij recht op hebben. De wegen zijn de schakels die de natuur in stand kunnen houden. Zij zijn natuur en grensoverschrijdend belangrijk. Het geluk zien in de ogen van iemand die een vliegend hert van nabij kan aanschouwen is bijzonder mooi. De alarmerende geluiden die ik hoor van andere locaties waar vliegend hert voor komt, geven aan dat het niet eenvoudig is om het dier te laten overleven. De wegen aan de natuur terug geven hoor ik enkele mensen opperen. Het misbruik maken van de weg is dan opgelost. Ook zou een deel van het hemelwater dat nu afvloeit opgenomen worden door de bodem.

Dit bericht is geplaatst op Tuesday, June 30th, 2009 om 15:58 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie