Bezwaar tegen de Buitenring Parkstad Limburg.

Hierbij maak ik bezwaar tegen de aanleg van de nieuwe Buitenring Parkstad Limburg.

Er zijn meerdere redenen voor mijn bezwaar welke ik in een opsomming benoem.

Vergroting van de uitstoot van fijnstof die reeds tot veel gezondheidsproblemen leidt in deze regio en waarvan men de gevolgen niet onder ogen wil zien. Men investeert over de ruggen van de bevolking die bij de besluitvorming hieromtrent niets in te brengen heeft.

Er wordt gekozen voor 4-baans autowegen die elk industrie- terrein onderling verbindt. Terwijl in heel Limburg industrie-terreinen liggen, die niet allen doelmatig benut worden en waarvan een deel zelfs overbodig. Door ze te verbinden wordt het een groot industrie-terrein.

Het marginaliseert de landschappelijke waarden die er nog over zijn.
Een prachtig gebied dat grenst aan Brunssum en Schinveld, dat kansen biedt om natuur te laten voortbestaan wordt kapot gemaakt door het traject dat er langs komt te liggen. Rode beekdal, Tevenerheide en Brunssummerheide worden in het hart getroffen.
Door de nieuwe industrie die tot de meest vervuilende behoort, in het hart van dit gebied te leggen geeft men een verkeerd signaal. Het signaal dat men economische belangen laat regeren. Men heeft nog steeds geen lering getrokken uit de fouten die in het verleden gemaakt zijn, 2 autowegen die parallel met mekaar lopen en die het natuurgebied Terworm ernstig aangetast hebben.

Brunssum zou in dit geval een ommuurd vestingstadje worden, waar wandelaars en fietsers in opgesloten zitten en waar automobilisten en vrachtverkeer langs snellen.

De nieuwe aan te leggen wegen zijn geen meerwaarde voor de toekomst, door de krimpende bevolking die geheel andere eisen stelt aan voorzieningenniveau, dan wat men beoogt. Er komt geen kwaliteit voor terug. Het is kwaliteit van landschap en daardoor leven inleveren en de bewoners overleveren aan een hoogst onwenselijke situatie. Voor velen waartoe ik ook behoor zou dit een stap te ver zijn en velen zullen Limburg voor gezien houden.

De besluitvorming is ondemocratisch en waardeloos.

Dit bericht is geplaatst op Wednesday, July 23rd, 2008 om 20:23 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie