Brief van de Gemeente n.a.v. gesprek op 14 juni jl.

Gemeente Onderbanken heeft in haar brief aangegeven dat vanwege vakantie en andere prioriteiten, men nog niet toe gekomen is aan het behandelen van de klacht over het buitengebied en de wijze waarop gehandhaafd wordt.
Er zijn tijdens het gesprek afspraken gemaakt tot het onderzoeken van mogelijkheden om, en specifiek in en rondom Viel, handhaving te verbeteren.

Note hierbij:
Dit gesprek met twee medewerkers van de gemeente heeft plaats gevonden op last van de Nationale Ombudsman. Het is het tweede gesprek in deze kwestie. Het vorige vond plaats met de oud-wethouder.
De toon van het gesprek was een heel andere dan ik gewend was, namelijk prettiger en openhartiger.
Na afloop werd mij aangeraden misstanden te blijven melden.
Het wederom illegaal verwijderen van het bord van Staatsbosbeheer is echter niet gemeld. Men is op de hoogte dat er een dreiging richting het Waanderbos bestaat, iedereen ziet het gebeuren, maar wie meldt er nog meer?

Dit bericht is geplaatst op Friday, July 6th, 2012 om 12:32 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie