Buur maakt natuur, oftewel een kans voor ons allen

Dit idee is een mogelijkheid om zelf verantwoording te nemen over onze leefomgeving.
De werkwijze van het fantastisch initiatief verdient niet alleen een prijs, maar kan ook hier werken.

Niet zo lang geleden verzekerde Staatsbosbeheer ons, dat de kleine percelen bos in het droogdal Viel/Bingelrade niet verkocht zouden worden.
Echter op termijn blijkt dit onvermijdelijk. Voorkomen moet daarbij, dat speculanten hun slag slaan.
Nu wordt nauwelijks of geen rekening gehouden met het landschap of een das of kever op en naast percelen. Terwijl de oude culturen juist de scheppers waren van dit unieke ecologische systeem.
We moeten weer terug naar zo’n systeem dat dienstbaar is. De aanschaf van een aansluitend perceel bij het bos, is een mogelijk begin en hieraan in overleg met partijen een andere bestemming toekennen. Dan zouden samen met Natuurmonumenten de neuzen dezelfde kant op staan, hetgeen gunstig is.
Als voorbeeld kan men de oude situatie nemen, waarin hoogstam en weiland domineerden, met grote moestuinen.

Milieuvriendelijke teelten zijn een zegen voor het land, bodem en natuur.

In artikel van “Trouw” vandaag, wordt dit onderstreept met de conclusie van een hoogleraar en landbouwexpert dhr. Titonell:
Duurzame landbouw verhoogt de voedselzekerheid.

Dit bericht is geplaatst op Thursday, May 16th, 2013 om 21:32 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie