De wegen en hun functie voor het behoud van flora en fauna.

De wegen in een goede staat houden is zo belangrijk voor plant- en diersoorten. De vliegend hert kevers zijn zelfs afhankelijk van het zeer oude bomenbestand en van de gunstige omstandigheden in deze wegen. Bij onze zuiderburen zijn een op drie van alle soorten bedreigd met uitsterven. Met als oorzaak de bemesting die overal doordringt. Dit geldt ook voor onze streken.
De gemeente zal de wegen "op den duur afsluiten" en dat betekent dat er heel wat water door de Maas enz. ………of b.v. als het kalf verdronken is …………. Bewoners krijgen geen stem in de beslissing over de toekomst van de wegen. En men doet voorlopig niets!

Niets doen wat maaien betreft, kan ook een positief resultaat opleveren. Zoals blijkt bij het voorlopig achterwege laten van het maaien in de wegen, kan de brede wespenorchis zijn koppie weer opsteken! Er zijn er reeds drie gesignaleerd!

Dit bericht is geplaatst op Sunday, July 20th, 2008 om 14:10 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie