Dorpsgevoel

Bingelrade is ooit een aparte gemeente geweest. Dat had zo zijn voordelen. Wij hadden een leuk gemeentehuis en diverse voorzieningen. De overgang naar gemeente Onderbanken, kwam begin ’80 jaren. Wat veranderde er zoal? Onderbanken bleek lang niet zo betrokken bij de dorpen. Zo is er veel gemeengoed, natuur verloren gegaan in de loop van de tijd. Voorzieningen werden minder. Voor kleine ondernemingen werd de concurrentie te zwaar. Momenteel is er een tegenbeweging ontstaan, die drijft op de gedachte van plaatselijke productie en consumeren. En ineens is er weer, ook vanuit de politiek, meer aandacht voor ‘natuur’. We kijken met een andere blik naar zaken, die de creatie van de moderne maatschappij heeft meegebracht. Buitengebied is echter veranderd in een groot productiegebied, qua landbouw, met voor sommige gewassen wekelijks bespuitingen. Waar zijn onze Zanglijsters gebleven?

We mogen dankbaar zijn met boeren die hun traditie bewaren en daardoor ruimte laten voor de wilde dieren.

Zondag kwam een grote groep Kraanvogels overvliegen richting noorden, op weg naar de broedgebieden. Veel waarnemingen werden er gedaan, zo ongeveer tegelijk. Zo lossen vogels dus hun probleem op, door te vertrekken als zij op een andere plek meer voedsel vinden, genoeg om hun jongen groot te brengen. Bij een bepaalde soort gans, die in het noorden broedt op Spitsbergen, blijkt het veranderde klimaat de spelbreker, bron: doc. “Icescream”. Qua tijdsduur kunnen de vogels geen kant meer op, geen broedresultaat meer!  Dit is een triest zicht op de toekomst. Waarom die overstap, “Dorpspolitiek” naar de broedcyclus van soorten? De eenvoud van het bestaan blijkt hier alleszins uit. Onze procentuele groei zal eens eindigen want is een onoverkomelijk probleem geworden.

Waarom zou een op plaatselijke behoeften gerichte economie beter zijn?   Talenten kunnen zich ontplooien als er vraag naar is.  We maken nu een overstap naar de Gemeente Beekdaelen. Dat doet denken aan de oorsprong van dit gebied, waar de meesten nog een tuin of wei hadden, om in eigen behoeften te voorzien. Een samengevoegde gemeente zal waarschijnlijk haar beslissingen nemen, door naar de grote lijnen te kijken,  en het hier en daar door de vingers zien, ondanks wetgeving.
Sinds 1980 zijn er grote veranderingen opgetreden, landschappelijke waarde stond niet hoog op de agenda. Dit was ten nadele van ons erfgoed.  Klimaat kwestie speelde nog niet, echter nu een gegeven. Wie weet over de complexiteit van bodem processen? Hoe kan een Graft en berm, nog functioneren als er een kaalslag heeft plaatsgevonden? Wie staat nog op, om de berm richting Brunssum terug te brengen in de oude staat van ca. 2 jaar geleden? Kortom wie van de Beekdaelers, gemeente raadsleden of burgers wil opkomen voor de toekomst en samenhang van kleine gemeenschappen?

Dit bericht is geplaatst op Wednesday, March 7th, 2018 om 20:40 onder Nieuws. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie