Een zonnestraaltje boven Onderbanken?

Het recente nieuws dat Onderbanken aankondigt beter te gaan handhaven, is een teken, dat het in de toekomst misschien iets beter gaat met ons buitengebied.
Er is echter nog veel werk te verzetten.
Dit kan ook niet langer meer wachten, daar er nog ongelooflijk veel schade wordt toegebracht aan dit buitengebied. Daarbij gaat het ook om de nieuwe opgangen die overal gemaakt worden, vanaf een perceel hoeven immers niet vier opgangen gemaakt te worden? Het weghalen van jonge beplanting aan de bovenkant van het talud is ook zo een. Grenzen zijn nu eenmaal niet voor niks vastgesteld,het draait allemaal om het behoud van natuur en het publieke erfgoed.
Dit wordt nu ook eindelijk zo uitgesproken.

Dit heeft onherroepelijk gevolgen voor de soortenrijkdom.
Je moet hier als groene specht maar afhankelijk van zijn, al die doodgespoten bermen en stukken graft.
Dit had al veel eerder moeten plaats vinden, er is immers al zoveel vernield.
In deze is het plan, om alsnog gebied te gaan terugvorderen goed, al kan het voor sommige soorten al te laat zijn.
Helaas zijn grootschaligheid en natuur mekaars tegenpolen geworden.
Een kleinschalige landbouw zou een zegen zijn voor dit kleinschalige gebied.
De ontwikkeling hiervan met dito bestaansmogelijkheden is een doel op zich.

Dit bericht is geplaatst op Saturday, September 25th, 2010 om 14:47 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie