Herstelwerkzaamheden aan Maastrichterweg

Gisteren heeft de gemeente Onderbanken deze aankondiging gedaan.
Men gaat nieuwe afwateringen maken en dit ondanks beloften dat het bij de bestaande zou blijven. Ook is de gemeente Onderbanken kennelijk blind voor het erosieveroorzakende beheer. Dit zijn stelselmatige overtredingen van de flora en faunawetgeving die deze wegen kapot maken. Via de A.I.D kwam mij ter oren dat de enorme erosie die op de bewerkte akker ontstaat, aldaar bestreden dient te worden door b.v. op het perceel een buffer aan te leggen. Van hieruit kan het water dan gedoseerd wegsijpelen en ook van nut zijn voor de akker en de weg. De gemaakte afwateringen waren illegaal aangelegd. Ofschoon men nu staat te zwaaien met ontheffing wegens aantasting gebied Vliegend hert, weet iedereen dat zulke ontheffingen tegenwoordig grif worden verleend (nagenoeg formaliteit).
De naam I.K.L werd zoals nu ook in het verleden vaker door de gemeente opgevoerd om aan te geven dat het landschap/Vliegend hert er baat bij had. Echter ook bij deze maatregel wordt niet ingegrepen op de plek waar het probleem zich voordoet. Het te beschermen gebied wordt verder aangetast.
Kortom is dit nu de "duurzame" uitkomst van een desastreus beleid?

Dit bericht is geplaatst op Thursday, October 8th, 2009 om 12:15 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie