Illegale jacht en vergiftiging van roofvogels

NABU roept op tot melding maken van iedere verdachte vondst of waarneming m.b.t. illegale vervolging van roofvogels.
Onlangs op een informatie-avond van de NABU werden de aantallen slachtoffers, gedode, gevangen of gewonde roofvogels bekend gemaakt.
Het is een onthutsend getal van 188 stuks over een periode van 5 jaar: 2005-2009 gemeten in Noord Rijnland Westfalen.

De avond was heel leerzaam omdat nu iedereen weet hoe te handelen als men een vermoeden heeft van deze afschuwelijke praktijken. Men dient de politie hiervan op de hoogte te stellen. Deze vogels zijn streng beschermd!

Het gaat om de Buizerd, Havik, Rode Wouw, Valk en uilensoorten b.v. de Oehoe.
Vogels worden soms in klapvallen aangetroffen, gebruik hiervan is verboden.

Omgeving van HEINSBERG en D¸ren waren opvallend vaak vertegenwoordigd op de kaart, wat betreft vondsten. Meldingen concentreren zich rond deze plaatsen.
Gewonde vogels probeert men nog met alle middelen te redden en weer vlieg-vlug te krijgen. De vergiftigde vogels zijn soms met illegaal gif vergiftigd. Als er sprake is van lokaas b.v. vergiftigde prooidieren dient men extra alert te zijn.
Afblijven, ook giftig voor mensen! De roofvogels sterven meestal een zeer pijnlijke dood. Een snelle melding maakt dat men de gebruikte gifstof kan analyseren en dat is belangrijk voor de opsporing.
Vogels die onder vuur hebben gelegen zijn vaak te zwaar gewond en laat men inslapen.
Roofvogels worden vaak door duiven/kippenhouders gezien als bedreiging.
Echter zij zijn een onmisbare schakel in het eco-systeem.
Duitsland heeft voor de Rode Wouw een speciale verantwoording, daar meer dan de helft van de wereldpopulatie in Duitsland broedt.

In Nederland zijn ook gevallen bekend van illegale praktijken tegen roofvogels.

Dit bericht is geplaatst op Tuesday, February 8th, 2011 om 15:31 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie