Kunnen wij iets leren van de strijd om Viel?

Helaas is er hier ook een strijd gaande om de belangen van de 'korte termijn', en dreigen de belangen van volgende generaties daarbij teniet te gaan.
De verbindingsweg Viel/Vielderweg is een oorspronkelijke weg, d.w.z. aan beide zijden van de weg lagen vanouds de percelen, er is geen perceel dat door de weg doorsneden wordt. Dit geeft de aanwijzing over de ouderdom van de weg.
De Wiegelraderhof werd reeds genoemd in het jaar 1423. Deze ouderdom is behoorlijk. Echter sporen uit een ver verleden kunnen door de ligging aan de bovenkant van het beekdal makkelijk zijn vergaan, daar er geen conservering kon plaats vinden, zoals in diepere lagen met zware zure grond.
Beek met de pre-historische vondsten in de buurt van de beek gaf inzage in de levenswijze van de bewoners uit de steentijd en opeen volgende periodes.
Het is dus alleen door de ligging in de diepere dalen dat door de afsluiting van zuurstof de sporen van bewoning bewaard zijn gebleven.
Onderaan in Viel heeft de grub gelopen, de quabeeksgrub, de bedding is verlegd. Er waren pottenbakkers actief en de resten zijn langer geleden, vorige eeuw opgegraven en langs de kant van de weg opgesteld pal naast onze woning. Voor resten uit het verleden moeten we diep graven, ruim 1,5 m. onder het maaiveld. Er is veel erosie-materiaal aangespoeld onderaan de weg.
De culturen en traditie van bewerken van de bodem gaven een enorme rijkdom.
Viel werd daardoor allen maar rijker aan natuurschatten en vanouds werd het beschadigen van deze historische rijkdom als barbaars gezien.
Er was een traditie die met veel minder veel meer tot stand bracht.

In het heden wordt onze cultuur en natuur geweld aangedaan. De drang naar meer verdiensten eist steeds meer tol in zichtbare beschadigingen aan wat van waarde is, b.v. ons landschap.

We hebben in onze moderne tijd gezien, wat onze hedendaagse cultuur teweeg heeft gebracht. Als het enige doel meer geld is, kan men zich daarop storten, maar blijft niets meer voor onze kinderen en kleinkinderen.
Zeker doet de Gemeente Onderbanken een poging om het tij te keren. Echter niet iedereen heeft iets op met zijn leefomgeving.
Daar kampt de huidige Viel mee.
De vraag is of iedere dorpsbewoner wil meedenken en meewerken aan een oplossing, zodat het weer een welvarend mooi stuk Nederland wordt, waar ieder zijn inbreng heeft en niet enkelen de toekomst voor anderen verknallen.

Weer terug naar een kleinschaliger landbouw die de boventoon voert. Wel de solidariteit terug brengt en oude, duurzame gewassen verbouwt voor de vraag in omliggende gemeentes.
Er is reeds een Zorgboerderij, die eeuwenlang een stempel drukte op zijn omgeving. Het is de Wiegelraderhof die met zijn ouderwetse gastvrijheid de toon voert. Typisch Limburgs, laten we dat zo houden en er dankbaar voor zijn.

Dit stukje vond inspiratie in: De strijd om de Usseler es.
Trouw podium 13-1-'12.

Dit bericht is geplaatst op Thursday, January 19th, 2012 om 22:07 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie