Lustrum en terugblik op voorgaande jaren

De site viert dit jaar zijn eerste lustrum, sinds 5 jaar bestaat holleweg.info.

VOORGESCHIEDENIS
Rond 2000 vond ik de eerste kevers bij het wandelen met mijn hondje. Er werd nog niets verzameld maar ik vond de omgeving waarin ze rondvlogen een prachtig decor.
Er vond toen een keer per jaar een wandeltocht plaats, de korenwolfwandeling/route.
Tijdens zo'n wandeling trof ik bij een van de rustpunten en stand aan waarop folders lagen met een tekening van een enorme kever. Ik wist toen al om welke kever het ging en was op zoek naar een punt om mijn waarnemingen te kunnen doorgeven. Het adres van Eis/Naturalis stond erbij. Vanaf toen had ik mijn aanspreekpunt gevonden. In 2003 verzamelde ik de ìvondstenî, die meestal uit dode kevers bestonden. Het jaar 2003 was daarbij ook een opmerkelijk jaar, door de hitte waarbij opvallend veel kevers te snel het leven lieten bij de boom waar ze uitgevlogen waren. De kevers kunnen slecht tegen grote hitte. De aantallen noteerde ik summier. Het was het begin van het stelselmatig de wegen afstruinen om te zien hoe het er voor stond.

Informatieavond BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 18-6-2003
Hier kon ik de eerste keer de waarde van het buitengebied t.a.v flora en fauna naar voren brengen.
Inspraakavond VOORONTWERP bestemmingsplan Buitengebied 21-6-2005.
Deze deed het voorgaande nogmaals over, de eerste keer bleek het een effect te hebben als van een steen gooien in een rimpelloze vijver. Echter de zeldzaamheid van de kevers en de Europese regelgeving ter zake werden nu wel benoemd. De grote waarde van de wegen was al jaren onderbelicht gebleven.

BESCHERMINGSPLAN VLIEGEND HERT
In 2005 hoorde ik van Naturalis dat er een beschermingsplan voor het vliegend hert in de maak was. Enkele keren ben ik samen met de onderzoeker van Naturalis gaan kijken in de wegen tijdens de vliegperiode, een leerzame ervaring! Omdat er veel voordeel te behalen viel met dit beschermingsplan was ik er blij mee.
In de opstart van de website kreeg ik advies en richtte me naar de wensen van deze wetenschappelijke organisatie.

MEDIA AANDACHT
De media besteedde aandacht aan de holle wegen en aan de website op 3-2-2006.
Het was de eerste foto van de Vielderweg/Viel die in De Limburger stond. Daarbij bleef het niet. Ook het L.D. heeft een artikel aan het thema gespendeerd en L1 radio zond een stukje uit dat is opgenomen in de Vielderweg.

RAADSVERGADERING nieuwe Raadsleden van Onderbanken
Bij een Raadsvergadering op het gemeentehuis hield ik een pleidooi voor de instandhouding van de wegen en kon daarna alle nieuwe raadsleden en bestuurders een foto overhandigen van het groot vliegend hert Lucanus Cervus.
Iedereen was in zijn nopjes met de foto en alle rijkdom, die er nog te vinden was.

VERKEERSBESLUIT KLEIN DAELKENSWEG, GRACHTSTRAAT, MERKELBEEKERWEG
In samenwerking met de gemeente Onderbanken ontstond daarna het plan om alle holle wegen aan het verkeer te onttrekken en ik was heel blij dat als eerste weg de Klein-Dalkensweg werd afgesloten met klappalen. Verkeersbesluit juli 2006. De hoop dat het daarna beter zou gaan met deze wegen werd echter bruut de grond in geslagen samen met de klappalen. De bedoeling was echter het te zware gebruik en de gevolgen hiervan tegen te gaan.

PRESENTATIE PLAN NATURALIS
Dit plan dat gepresenteerd werd door John Smit op 26-2-2007 bevatte voor iedere regio waar een populatie voorkwam de oplossing om deze te laten overleven en uitbreiden. T.a.v. onze regio voorzag het plan in herstel van de oude verbinding tussen de Merkelbeekerweg en de Maastrichterstraat. Zodoende krijgt de populatie mogelijkheden om zich binnen een veilig gebied te verplaatsen. Dat is belangrijk tegen de versnippering van het leefgebied.
Van de schrijver van het plan kreeg ik te horen dat mijn waarnemingen waardevol waren geweest voor het onderzoek. Van Klimmen- Ransdaal gaf ik ook waarnemingen door, van Oirsbeek en van mensen in Jabeek en er was ook een waarneming in St.Odilienberg.
Van toen af begon ik met een staatje waar op ik de grote van de kevers en de precieze vindplaats noteerde. Aan het eind van het vliegseizoen had ik dan een overzicht van alle vondsten dat ik naar de gemeente en Naturalis kon toesturen. Tevens maakte ik een foto voor de site.

wordt vervolgd

Dit bericht is geplaatst op Thursday, July 16th, 2009 om 19:35 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie