Nieuwe natuurwet en de situatie in Onderbanken

De gevreesde natuurwet zal, zoals het er nu naar uitziet aangepast worden.
Het protesteren heeft dus geholpen, zo schrijft Vogelbescherming Nederland.
Concreet voor de das zou dit betekenen, dat men moet stoppen met vernietiging van zijn leefgebied, zoals het afgelopen jaar zichtbaar werd.
Het spuiten met gif langs alle heggen, graften en bermen is funest voor zoogdieren zowel als vogels die foerageren. Er blijft geen egel over.
Wij vragen ons niet meer af of dit gifgebruik (R.up) nog verantwoord is voor de mens?
Er wordt steeds gesuggereerd dat er een afstand aangehouden dient te worden vanaf de percelen, dus moet hierop gehandhaafd worden!!
Het bij overtredingen niet handhaven door Provincie of Gemeente is laakbaar, er wordt teveel vernietigd.
Men kan niet altijd blijven volhouden dat men achter de feiten aandraaft!

Dit bericht is geplaatst op Thursday, December 1st, 2011 om 13:41 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie