Nieuwe zienswijze regering

Deze regering besluit om in 2020 een beloningsregeling in te voeren voor landbouwers als compensatie voor behoud van landschap en natuur.
Concurrerend en duurzaam staat daarbij voorop.
Het huidige systeem steunt op de Europese landbouwsubsidie, die de huidige schaalvergroting mogelijk heeft gemaakt.
Duurzaam is het huidige beleid allerminst, dit is te zien aan de afnemende vruchtbaarheid van de bodem en tevens in sterke teruggang van planten en dieren. Pas vanaf 2020 wil men de teruggang van soortenrijkdom doen stoppen. De datum van 2010 is verlaten omdat deze datum bij nader inzien niet haalbaar bleek. De datum blijft een vooruitgeschoven post waar vraagtekens achter geplaatst kunnen worden.
Helaas is onze kostbare omgeving al vergaand ondermijnd door ruilverkavelingen en hebben de laatste stukjes holle wegen en graften sterk te lijden onder de intensivering van de landbouw.
Er moeten dus nu stappen gezet worden in de goede richting en naar daadwerkelijk behoud. De stappen die tot nu toe vermeden worden door de lokale en landelijke overheden.

Daar de meeste wegen stammen uit pre-Romeinse tijd geven zij aan langs welke handelsroutes onze beschaving zich heeft ontwikkeld.
Zij moeten dus behouden blijven voor elke Nederlander, want zij zijn het ten volle waard.
De hellingen in de wegen liggen nu constant onder vuur, waarbij de flora en fauna het nakijken heeft. Te vrezen valt dat bij het huidige tempo van verlies er niets meer te compenseren valt.
Conclusie is dan ook dat deze regering niets DOET alleen maar denkbeelden oppert en daarbij zijn de soorten niet geholpen, behalve ÈÈn soort: de kraaiachtigen.
Maar behalve de roeken en eksters zouden soorten als roodstaart, kwikstaart, winterkoninkje, kneu, heggenmus, lijster en veldleeuwerik door voedseltekort niet mogen verdwijnen. Helaas is dit proces op het platteland wel in volle gang.

Als particulier kan men iets doen voor deze soorten, maar vooral de bermen en graften en holle wegen dienen als biotoop aanmerkelijk te herstellen/verbeteren. Dan boeken we inderdaad enige vooruitgang en kan dat resultaat opleveren.

Dit bericht is geplaatst op Monday, November 3rd, 2008 om 00:20 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie