Nieuws over natuurgebied Viel

Wist u dat…?
Wij een jubileum hebben en dat het stil voorbij is gegaan?
10 jaar inmiddels bestaat onze website, bovendien blijven wij dezelfde standpunten huldigen. Namelijk dat onze omgeving veel meer respect, waardering verdient dan nu het geval is.

De Vielderweg/Viel waarover op 29-10-13 gesproken is met IKL, blijkt ook volgens deze organisatie makkelijk duizend jaar oud te zijn.
De ouderdom van knotbomen ter plekke is moeilijk te bepalen, omdat een groeivertraging optreedt door het knotten. Jaarringen bieden dus geen houvast.
Volgens IKL zijn de knotbomen van de Vielderweg monumentale bomen, van hoge ouderdom.

De weg is in het bezit van de Gemeentes Schinnen en Onderbanken en deze dienen de zorg voor behoud van de weg op zich te nemen.
Het was destijds ook opdracht van LNV om maatregelen te treffen vanwege het Vliegend hert.Volgens IKL moet voor het behoud van knotbomen, genoeg afstand worden gehouden vanaf de boom tot de ploegvoor, anders gaat de boom sowieso dood. In dit geval staan veel bomen op de knip van de weg.Beide gemeentes zijn op de hoogte van de situatie, maar ondanks hun plicht, falen zij tot nu in het beschermen van de holle weg.
Deze conclusie, algemeen gedeeld is ook te zien aan de huidige staat.

Enig onderhoud van knotbomen heeft ca. 2 jaar geleden plaats gevonden, niet door IKL maar m.b.v. een vrachtauto met klepelmaaier om de boom te “scheren”. Een totale scheerbeurt kan echter funest zijn, bij bomen die oud en lange tijd niet meer geknot worden.

In Viel, maar ook daarbuiten, vertelt men nu, dat de weg met bomen aan alle kanten belaagd worden en dus niet verwonderlijk is dat alles achteruit holt.
Er zijn nu nog enkele bomen, die nog in blad staan. De Groene specht was vaak bij de oudjes te horen, zij bevatten de meeste larven. Meikevers e.d. leveren grote, vette larven op en zijn daarom een belangrijke eiwitbron voor de specht.

Hoe was het ook alweer? Grasbanen zouden langs vele holle wegen aangelegd worden bovenop de knip, en met afsluiting hoopte men alles beter te beschermen?

Enkele gesprekken (voor de voet weg) met bewoners, getuigen allen van een groter misbruik op meerdere fronten.

Het zware vrachtverkeer ziet men door de weg denderen en men vraagt zich af of dit niet de ondergang betekent?
Verbouwereerd vertelt iemand mij onlangs, dat het helemaal niet hard waaide en er toch een boom uit het talud is gebroken. Het zijn er inmiddels meerdere.

Ook de Waander heeft weer belagers, de sporen van een quad en crosser zijn te zien. Het daadwerkelijk afsluiten is ook hier niet gelukt.
Een quad heeft een jonge vrouw schrik aangejaagd door na invallen van de duisternis met grote snelheid te verschijnen in het bos.

Er zijn weer meningen over de boskap bij gekomen.

Een bewoner uit Doenrade vertelde iets over de Wilde kersen die onderaan het bos allen gesneuveld zijn. Ze stonden echter elk jaar in volle glorie te bloeien? Het klopt dus niet dat zij half of geheel kapot waren?
Iemand uit Oirsbeek vindt het een schande wat gebeurd is met dit bos en komt hier vaak wandelen. Hetzelfde verhaal vanuit het nabije Duitsland, mensen die Viel op hun route hebben, zijn ook verbijsterd dat men een bos zo aanpakt.

Helaas zijn velen te laat, om onze prachtige weg te leren kennen.
Wie kan zich straks nog de weelderige plantengroei van deze weg herinneren?

Een weg die misschien wel meer dan 1000 jr. kon bestaan, kan deze “beschaving”  niet overleven??

Dit bericht is geplaatst op Monday, November 4th, 2013 om 11:58 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie