Landschap met toekomst?

Landschappen, waar gaat het eigenlijk om?

Bij onze kennismaking met Viel zagen we de rijkdom van de bossen, houtwallen en graften, én hoe betoverend het was.
Als iemand ons had verteld dat Koekoek en Zwaluw hier schaars zouden worden, had niemand het geloofd.
Er is echter veel veranderd en de ‘tijd’, had grote impact op Viel, ook ons stukje, dat wij oorspronkelijk proberen te houden. Brede Wespenorchis en Rapunzel vinden nog hun plek.

Het’ Aanvalsplan ‘ om Nederlands landschap te behoeden, door Natuurmonumenten gelanceerd is van een andere categorie, strijdt ook voor het Nationaal Landschapspark Zuid-Limburg.

Zoals niet eerder vertoond, stelt Natuurmonumenten grenzen vast, die eigenlijk reeds ingebed zijn in wetgeving, nationaal en internationale verdragen, die enkel uitgevoerd moet worden. Artikel Trouw d.d. 25-1-’17.

Daarnaast is er een groeiende betrokkenheid van burgers bij een gezonde samenleving  waarin gifculturen plaats gemaakt hebben voor producten, direct van het land. Een gezonde bodem, die mits in stand gehouden eeuwig kan blijven produceren. Geen Erosie probleem,  nu manifest en  bedreigend voor landschap, van heuvels en dalen.   Kostbare waterbuffers lossen de problemen van teveel stikstof en stapel-gif in het milieu niet op. Ook dit constateert Natuurmonumenten.

Wij zien, helaas nog steeds de afvaldump en vernielingen in ons beschermde bos.  Van toepassing is hier : Als de kat van huis is dansen de muizen op tafel. Zo kan elke idylle een stortplaats worden. Het geeft inzicht aan waar het aan ontbreekt, namelijk handhaving. Is dit het visite-kaartje dat Nederland afgeeft aan de buurlanden?

Dit klopt niet met het beeld dat men heeft van Nederland!

6862535250_099196a3fd_b

Pad ‘Op de Waart’

Viel, een natuurgebied van bijzondere kwaliteit, dreigt door het ontbreken van handhaving opgepeuzeld te worden.

Na de kap in de Waanderbos, de Woander, kwamen de partijen bij elkaar, en stond in de Viel te praten, kijkend in de richting van het bos.

Wie waren vertegenwoordigd?

Gem. Onderbanken, de  toenmalige wethouder en een ambtenaar B/W, IVN middels voorman en Natuurmonumenten, en enkele onbekende personen Staatsbosbeheer(?) . Dit gezelschap trok natuurlijk de aandacht en daarom is door mij, de ‘prangende’vraag,  gesteld: Wat vindt u van de toestand rondom het bos, hoe het er aan toegaat?  Een antwoord kwam: Het is Tuig van de richel. Wat heeft men met die vaststelling van nu 3 jaar geleden gedaan?

De huidige stand van zaken: Een enorme BOOMSTRONK, waardevolle ontwikkelingsplek voor de Vliegend herten is onlangs met grof geweld verwijderd op de hoek pal tegenover Wiegelraderhof.  Vorig jaar werd de Wiegelraderweg richting Dorpstraat aan de linkerzijde weg geklepeld, er stond échter altijd een bord dat wees op aanwezigheid Vliegend hert (evenals begin holle weg Viel\Vielderweg.  Lopend langs de Waanderbos richting Boschweg is de berm langs de weg praktisch onder de ploeg verdwenen, en  de overkant, waar tot aan de rand acacia’s stonden (het was een ooit groter bos), mag zelfs geen Meidoorn of Vlier nog groeien, al klepelend maakt iemand er een bredere berm van?  Wie is de eigenaar?

Ons landschap wordt geminimaliseerd t.b.v. de landhonger van enkele bedrijven.  Tenslotte betalen de burgers straks de rekening met een kapot klimaat en het verlies van ons schitterende gezonde landschap.

Het is aan de Overheid om dat te voorkomen. Deze is nu aan zet…….

 

 Witte start van het nieuwe jaar

P1110687

De eerste dag zit er weer op en door de koude komen er veel vogels op de voederplekken. Door die toestroom worden Buizerd en Sperwer en zelfs de Blauwe kiekendief aangetrokken.
Schuwe vogels worden gedwongen dichterbij de huizen te zoeken naar prooi. Voorlopig gaat het heel goed met onze mussen, en zeker de laatste jaren, groeit het aantal mussen in Viel gestaag.   Verder zijn er de Vink en een hele familie Gaai vaker aanwezig.
Waargenomen op 1 januari: Koolmees, Heggenmus, Vink, Winterkoning, Pimpelmees, Staartmees (1 exemplaar), Groene specht, Huismus, Gaai, Ekster, Kraai, Merel, Buizerd, Boomklever, Blauwe kiekendief. Roodborst en Grote bonte specht.
Doordat het een fraaie dag werd, lieten enkelen zich makkelijk fotograferen.
Alle liefhebbers van natuur en landschap wensen wij van harte:   Gelukkig Nieuwjaar!P1110658Vogels kijken

Hoe druk is het ineens geworden met nestelende vogels.
Onze kleine gasten, de Winterkoning is aan het slepen met mos. Een viertal spreeuwen hebben het gemunt op de stro, die als winterdek was aangebracht over de knoflooktenen.
De merel is reeds aan het voeren, flinke snavels vol wormen worden naar het nest gebracht.
Steenuilen komen ook af en toe uit de kast en vluchten ook snel naar binnen als iemand het waagt in de buurt te komen. Er staat een grote ruiter voor het gemaaide gras gereed.
Dat geeft beschutting voor vogels en allerlei. Ook bij Nonke Buusjke staan ze en de dieren doen er hun voordeel mee.
Het Speenkruidje duikt nu overal op en breidt almaar uit, hetgeen meer kleur geeft langs de heg. Waarom het speen ervoor staat weet ik niet, enkel dat het zich hier thuis voelt en thuishoort, net als Muskuskruid.
Verbazingwekkend dat de laatste een zeldzame plant is in Nederland. Het stond hier altijd massaal in de bossen van S.B.B. Staatsbosbeheer, en zaait zich hier vanzelf uit.
Ook de Vingerhelm bloem is zeldzaam, maar is opgekomen ondanks de schapen.
De Zwarte Roodstaart is enkele dagen geleden gearriveerd en zelfs vrouw roodstaart is al hier komen inspecteren. In de walnoot-boom zat ze en het leek of ze zich afvroeg, welke zou ik nu uitkiezen van de verschillende nestplekken?
Deze slanke vogels zijn het fraaist, ze hebben een groot uithoudingsvermogen nodig voor de lange trek. Ik heb de meeste bewondering voor deze treksoorten.  Het liedje van het mannetje is weer te horen op diverse plekken in Viel.
Mooi toch!!
Abrikoos en Pruimenboom staan weer in bloei en veel vergeetmenietjes zijn uitgezaaid.
Omdat het gras enkel groen is brengen we enige nuance met tapijten van Daslook en Bosanemonen.
Onze vijver had heel wat klompen dril van Bruine kikker, maar een koppel wilde eenden komt vaak overvliegen en landt overal bij de poelen, zodat er weinig van de dril overblijft.
Ze rusten wat uit en kuieren wat door het gras, dan steekt manlief zijn kop uit en ineens geeft hij het teken van vertrek; wegwezen!

Witte kwikstaarten zijn er ook geweest een paar dagen geleden, maar vraag is of ze hier blijven hangen. De Tjiftjaf doet dat wel, al zoekt hij alles af langs twijgjes en aan de grond. Hij pikt te kleinste insecten weg, evenals de Boomkruiper ook zo’n specialist.

In het tuinhuis zat een grote Aardhommel en meldde zich toen ik de potjes voor pootgoed pakte. ZZZZZ  ZZZ  klonk het uit een van de potjes. Ik haalde ze uit elkaar en daar zat ze op de bodem te trillen met de vleugels. Ze moest die eerst opwarmen om te kunnen vliegen. Gelukkig had ik haar ontdekt, zij had de winter overleefd en zal voor nieuwe aanwas moeten zorgen, waardoor ze nuttig is voor de bestuiving.  Ze kreeg een plekje op Longkruid dat overal veel bezoek krijgt op de blauwe bloempjes.

Daar ging ze nog even door met ZZZZ en even later zag ik een dikke hommel opvliegen.

De tuin komt weer tot leven en straks is er ook een groot stuk wilde bloemenweide om van te genieten, het zaad wordt door enkele vinkjes opgepikt, die genieten nu al!

Heerlijke lenteActie NUDGE : Bomen planten voor behoud van Natuurlijk kapitaal

Onze boom staat op de kaart voor het Natuurlijk kapitaal!
Het is de monumentale boom die aan de Gewanderweg stond en afgelopen jaar om lag.  Wij missen de boom en bovendien was hij beeldbepalend voor de omgeving.

Toen ik de mogelijkheid had om een plek aan te wijzen voor de ‘Boomplantdag’ 2016, heb ik de boom al in november 2015 aangemeld. Alexa van de NUDGE stuurde mij na enige tijd het seintje : JA, jouw boom staat op de kaart.

Wat een mooi initiatief van deze actiegroep, echter er was één maar, de Gemeente Onderbanken moet haar fiat geven.Daar begon de twijfel te komen. Was niet eerder, direct na het feit van omhalen van de boom de herplant plicht,aangekaart bij de Gemeente?  Men was op de hoogte, het was immers niet gelukt om de boom te behouden. We hoorden echter niets meer!

We keken Op de Atlas voor Natuurlijk kapitaal.nl en vonden daar de duidelijke foto mét  boom terug.

Wellicht herinnert men zich onze protesten tegen de manier van snoeien. We waren bang dat de boom het niet zou overleven.

Er deden 370 mensen mee en onze boom kwam daardoor inderdaad op zijn plek terecht.
De Organisatie NUDGE staat er achter.
Boomplantdag is reeds op 16 maart.
Dan zou het moeten gebeuren, en we wachten met spanning af ………Steenuil weer op de kast

P1110059aEen Steenuil is weer terug en na de lange afwezigheid sinds vorig jaar mei, zijn wij er blij mee!
Vandaag probeerde een paartje spreeuwen terug te komen op dezelfde kast, maar ze gingen gauw op zoek naar iets beters en een open nestkast zoals voor de Roodborst leek even wat te worden. Ze hingen aan de kast en deden een grondige inspectie en weg waren ze.
De meeste vogels hier zijn nu serieus aan het werk met nestmateriaal.
Het merel-paar blijft vlak bij huis, is ook veiliger zullen ze denken. Man merel slaat telkens alarm en zit daarvoor op de uitkijk.
Een Zanglijster is in de buurt gebleven en maakte ook hier zijn opwachting, zijn zang is het mooiste geluid van de lente.
Zelfs bij deze kou van maar 4 gr. C zijn er toch al heel wat plantjes in de bloei. Speenkruid, Longkruid, Maarts viooltje, januari stond zelfs een Dotterbloem aan de poel, na de vorst is weinig over, maar de overige zoals het Zomerklokje, Daslook en de originele Boshyacint lijken het goed te gaan doen. In het beekdal wil men de Boshyacint ook terug, ze staan immers in Baal, Duitsland en dat is niet ver van hier. Daar staan ze dan wel massaal!
Waarschijnlijk stonden er hier ook,  in een ver verleden. Het Zomerklokje is een stinzeplant, niet inheems.
Ondanks de somberte over verlies van leefgebied, probeert de natuur zich telkens weer te herstellen, vooral te zien in de lente.

PvdD – Partij voor de Dieren, heeft ook een idee hierover, herstel door aankoop. Ze kopen natuur of liever, ze laten het aan u over, of u eigenaar wil worden van uw natuur à 5 euro per m2 ?
Dat zou voor veel natuurgebieden, die een cruciale rol spelen in de verbindende factor, een oplossing zijn.
Er is immers al natuur, maar er wordt nauwelijks op gelet. Er kan echter veel bereikt worden, met zo’n initiatief en de handen uit de mouwen steken.
De keerzijde van hedendaagse praktijk is dat onze omgeving langzaam maar zeker opgeslokt wordt, waardoor de hongerdood dreigt want, er is simpel weg geen plek meer.
Dat lot treft de Das, die op drie plekken in de buurt in Viel, zijn burcht heeft moeten opgeven, een vierde is zwaar beschadigd. Beschermde soort? Hoe dan?

Al hadden we het paradijs hier, we zullen ons moeten laten horen, om nog iets te redden.
Er was niets te verbeteren, waarom laten wij het niet zo?

IMG_0726

Op de foto staat het Kerkepad, waar bomen gekapt werden voor een ‘waterbuffer’, tevens is een stuk land door de Gemeente aangekocht voor enkele fruitbomen. Het Kerkepad is echter een historisch pad en een van de holle wegen, net zoals de Waanderweg langs bovenrand bos SBB.  Deze kroonjuwelen zijn van belang voor de toekomst en het bewaren betekent dat er meer is dan enkel industrie, namelijk beschaving.Over Kraanvogels en de Koperwiek

Koperwiek- Turdus iliacus

Koperwiek- Turdus iliacus

Waarschijnlijk de derde V-vorm van Kraanvogels reeds gehoord of gezien sinds gisteren. Nu vandaag om 21.30 uur met hun karakteristieke geluid, die beantwoord werd door verschillende vogels, vinken, of meesjes enz.
Een Koperwiek liet zich gister ook zien bij de meidoorn in de tuin en bleef lang rondstruinen o.a. naar bessen op zoek. Hij lijkt op de Zanglijster en tot ik de roestkleur onder de vleugel zag, was zijn komaf onzeker. De Koperwieken komen hier de winter doorbrengen, maar ze waren eerder onderweg dan de Kranen.

Met de terugkerende zachte lucht lijken vogels die al op weg naar het zuiden waren weer terug te keren. De Tjiftjaf is al twee dagen gespot en houdt zich ook vaker rondom de meidoorn op, het is een insecteneter, maar die zijn er nu wel volop. Vandaag ook een of twee Kwikstaarten overgevlogen in Viel.

De schitterende kleuren van de herfst met daarbij een lekker zonnetje maakten het een dag om van te genieten.

 De komst van de Draaihals

Weer heeft een zeer zeldzame soort ons natuurreservaat bezocht!
De Draaihals – Jynx torquilla wordt nog maar weinig gezien in ons land en hoort bij de familie spechten.

Draaihals op het terras

Draaihals op het terras

Het vogeltje is niet groter dan een merel maar is zeer kleurrijk. Echt eentje om vroeg voor op te staan, erop uit te trekken enz.
Deze is een dag geleden ook gespot. Nu is dit zeker, maar toen ik hem zag wist ik alleen dat hij een mooie tekening had en hij was te snel verdwenen om met de verrekijker te volgen.
Heerlijk om hier nog ruimte te bieden aan de bijzondere soorten.Zeldzame soorten, 2 op 1 dag en wat heeft het Kerkepad hiermee van doen?

Kerkepad 29 mrt 2013

Kerkepad 29 mrt 2013

Onlangs tijdens de hittegolf werden twee nieuwe soorten ontdekt in Bingelrade op dit adres.
De vlinder die op het Koninginnenkruid zat, leek mij dezelfde soort als eerder aangetroffen: een Eikenpage. Na bestudering van de 3 foto’s, en om vergissing uit te sluiten, werd de foto op waarneming.nl  met de status ‘onzeker’ gemerkt.
De bijzondere Iepenpage kon het toch niet zijn, er staan eigenlijk alleen maar eiken in de buurt?
Toen er echter reactie’s binnen kwamen, waarvoor mijn dank, kwam toch het besef  van deze laatste optie.
Het bleek bovendien de noordelijkste waarneming van deze soort in Limburg en daarom uniek.
De soort komt voor in omgeving Heerlen en we hadden notabene pas een IVN wandeltocht meegemaakt op Terworm, waarbij deze vlinder ook ter sprake kwam. We leerden daar bovendien iets over de bijzondere bladaanzet van de Iep.
Heel interessante wandeling overigens, in een omgeving, die heel vroeger de ‘Heerlijkheid Terworm’ heette.
Dezelfde dag, werd dubbel plezierig, toen ook een Gouden sprinkhaan -Chrysochraon dispar- in Viel werd waargenomen.
Deze was ook nieuw voor ons en toen hij zich liet fotograferen, was ik helemaal blij. Hij was niet zo happy dat hij even in een glas opgesloten zat, om alvast een eerste foto te kunnen maken, maar de sprong die hij maakte in vrijheid was overtuigend. Hij was weer in zijn element. Sprinkhanen zijn heel moeilijk te fotograferen doordat ze zo snel in het gras verdwijnen!

9013753

Iepenpage – Satirium w-album familie kleine vuurvlinders zeer zeldzaam

Nu wij wisten over de soort, moest de Iep nog gevonden worden, de boom die het voedsel vormt voor de rupsen van de Iepenpage.
Er was een vermoeden, dat het oude Kerkepad weleens de bron zou kunnen zijn.
Dit is bevestigd met een speurtocht in de oude weg.
Foto van het Kerkepad dateert van april 2013, toen die er nog mooi en natuurlijk bij lag. Bermen zijn nu weg! Zo zonde.
Die bermen zijn de snelwegen voor de vlinders, denk tevens aan de zo belangrijke Flora/Fauna en de wetgeving!
Dit stuk was nog niet af of een blaadje,geen boomblaadje,  valt in de brievenbus over de plannen van het Waterschap en de buffer in het laatste stukje Kerkepad.

Helaas kunnen wij geen blik werpen op de toekomst , maar in Zuid-Wales in de U.K. werden massaal bomen gerooid en was mogelijk de grondslag gelegd voor grote wateroverlast winter 2013/14. EU beleid had hier zelfs aan bijgedragen.  De redenatie, dat bomen zelf  water bufferen door hun wortelgestel en ook de bodem vast houden valt niet aan te tornen. De zuurstof productie en de afvang van fijnstof en de soorten (ook wij zelf) die in hun schaduw kunnen gedijen komt er nog bij.

Zo vormen zij de hoeksteen van alles! De beslissing om te gaan kappen valt niet te rijmen.

Wat er nu mogelijk aanstaande is, gaan we afwachten. Is het niet prachtig deze unieke vondst van een zeer zeldzame vlinder?

 R.V.O. schrijft brief over Buitenring Parkstad

Er kwam een brief van de Rijksdienst voor Ondernemers binnen, thema: Ontheffing Flora en Fauna-wetgeving BPL.
Aangezien de weg reeds grotendeels aangelegd is, lijkt het op mosterd na de maaltijd.
Zo is ook op de brief gereageerd. Alle partijen m.n. Milieufederatie Limburg, hadden reeds ingezien dat hier niet tegen op te knokken viel, de weg zou er toch wel komen.
Na een kort gesprek met de R.V.O. en met de Milieufederatie is het antwoord een week geleden op de bus gegaan.

FF wetgeving moet bescherming bieden aan soortenrijkdom, maar is de dupe van alle mogelijkheden die geboden worden.

Onze meidoornhaag was ook beschermd totdat ze op de schop genomen werd en de lucht invloog en de Gemeente zich verschool.
Bingelrade en omgeving is waardevol, maar wat is het Omgevingsrecht waard?De richting die men inslaat…

Als antwoord op het toenemende gifgebruik, waardoor landschapskenmerken aangetast worden en zeldzame soorten dreigen uit te sterven, wordt steeds dezelfde strategie gekozen:

De locatie behoudt onze aandacht. Echter, gezien de capaciteit in toezichthouders kan niet dagelijks gecontroleerd worden in het gehele landelijke gebied binnen onze gemeente (Onderbanken).

Dit  ’heterdaad’ verhaal wordt reeds jaren naar mij toe gebezigd, maar daarmee komen bomen niet meer terug en evenmin de omgeving van Viel die reeds in 1423 vermeld werd met zijn Wiegelraderhof. Bron: artikel in ‘Land van Herle’ door J.J. Jonge uitgave 1963.
Men wijst liever met het vingertje naar ver weg landen, dan in eigen land orde op zaken te stellen. Een schande, dat cultuur historie wiens behoud valt onder de rechten van de mens  zo nalatig behandeld wordt!

Eind 2013 werd het nog aangekondigd met tam-tam.

Uitbreiding van het Waanderbos en de Viel.
Herstel van bermen en graften. Bloemenranden langs percelen. Herstel van holle wegen.

Het is in geen duizend jaar zover gekomen dat de werkwijze zovelen dupeert, die niet verantwoordelijk zijn, voor wat gaande is. Het diepploegen, richting de helling omhoog zal de inzet van ‘vroeger’ ondergraven. De heuvel lijkt aan de wandel want met de eerste hoosbui stroomt alles over de weg, geen wegberm meer, die de stroom keert, erosie die men zelf oproept.

Daar de gevolgen overduidelijk  zijn voor de toekomst, namelijk uitgeputte bodem, kan de Overheid niet langer wegkijken.

Franse boeren laten het er niet bij zitten. Blokkades worden opgeworpen om hun ongenoegen te uiten over lage prijzen en torenhoge schulden. De boer kan beter rechtstreeks met consumenten handelen zoals bij de horeca.

Kwaliteit hoort ook een kwaliteitsprijs te krijgen. De huidige top-down prijs blijkt niet de juiste koers/richting die men op wil.