Over Kraanvogels en de Koperwiek

Koperwiek- Turdus iliacus

Koperwiek- Turdus iliacus

Waarschijnlijk de derde V-vorm van Kraanvogels reeds gehoord of gezien sinds gisteren. Nu vandaag om 21.30 uur met hun karakteristieke geluid, die beantwoord werd door verschillende vogels, vinken, of meesjes enz.
Een Koperwiek liet zich gister ook zien bij de meidoorn in de tuin en bleef lang rondstruinen o.a. naar bessen op zoek. Hij lijkt op de Zanglijster en tot ik de roestkleur onder de vleugel zag, was zijn komaf onzeker. De Koperwieken komen hier de winter doorbrengen, maar ze waren eerder onderweg dan de Kranen.

Met de terugkerende zachte lucht lijken vogels die al op weg naar het zuiden waren weer terug te keren. De Tjiftjaf is al twee dagen gespot en houdt zich ook vaker rondom de meidoorn op, het is een insecteneter, maar die zijn er nu wel volop. Vandaag ook een of twee Kwikstaarten overgevlogen in Viel.

De schitterende kleuren van de herfst met daarbij een lekker zonnetje maakten het een dag om van te genieten.

 De komst van de Draaihals

Weer heeft een zeer zeldzame soort ons natuurreservaat bezocht!
De Draaihals – Jynx torquilla wordt nog maar weinig gezien in ons land en hoort bij de familie spechten.

Draaihals op het terras

Draaihals op het terras

Het vogeltje is niet groter dan een merel maar is zeer kleurrijk. Echt eentje om vroeg voor op te staan, erop uit te trekken enz.
Deze is een dag geleden ook gespot. Nu is dit zeker, maar toen ik hem zag wist ik alleen dat hij een mooie tekening had en hij was te snel verdwenen om met de verrekijker te volgen.
Heerlijk om hier nog ruimte te bieden aan de bijzondere soorten.Zeldzame soorten, 2 op 1 dag en wat heeft het Kerkepad hiermee van doen?

Kerkepad 29 mrt 2013

Kerkepad 29 mrt 2013

Onlangs tijdens de hittegolf werden twee nieuwe soorten ontdekt in Bingelrade op dit adres.
De vlinder die op het Koninginnenkruid zat, leek mij dezelfde soort als eerder aangetroffen: een Eikenpage. Na bestudering van de 3 foto’s, en om vergissing uit te sluiten, werd de foto op waarneming.nl  met de status ‘onzeker’ gemerkt.
De bijzondere Iepenpage kon het toch niet zijn, er staan eigenlijk alleen maar eiken in de buurt?
Toen er echter reactie’s binnen kwamen, waarvoor mijn dank, kwam toch het besef  van deze laatste optie.
Het bleek bovendien de noordelijkste waarneming van deze soort in Limburg en daarom uniek.
De soort komt voor in omgeving Heerlen en we hadden notabene pas een IVN wandeltocht meegemaakt op Terworm, waarbij deze vlinder ook ter sprake kwam. We leerden daar bovendien iets over de bijzondere bladaanzet van de Iep.
Heel interessante wandeling overigens, in een omgeving, die heel vroeger de ‘Heerlijkheid Terworm’ heette.
Dezelfde dag, werd dubbel plezierig, toen ook een Gouden sprinkhaan -Chrysochraon dispar- in Viel werd waargenomen.
Deze was ook nieuw voor ons en toen hij zich liet fotograferen, was ik helemaal blij. Hij was niet zo happy dat hij even in een glas opgesloten zat, om alvast een eerste foto te kunnen maken, maar de sprong die hij maakte in vrijheid was overtuigend. Hij was weer in zijn element. Sprinkhanen zijn heel moeilijk te fotograferen doordat ze zo snel in het gras verdwijnen!

9013753

Iepenpage – Satirium w-album familie kleine vuurvlinders zeer zeldzaam

Nu wij wisten over de soort, moest de Iep nog gevonden worden, de boom die het voedsel vormt voor de rupsen van de Iepenpage.
Er was een vermoeden, dat het oude Kerkepad weleens de bron zou kunnen zijn.
Dit is bevestigd met een speurtocht in de oude weg.
Foto van het Kerkepad dateert van april 2013, toen die er nog mooi en natuurlijk bij lag. Bermen zijn nu weg! Zo zonde.
Die bermen zijn de snelwegen voor de vlinders, denk tevens aan de zo belangrijke Flora/Fauna en de wetgeving!
Dit stuk was nog niet af of een blaadje,geen boomblaadje,  valt in de brievenbus over de plannen van het Waterschap en de buffer in het laatste stukje Kerkepad.

Helaas kunnen wij geen blik werpen op de toekomst , maar in Zuid-Wales in de U.K. werden massaal bomen gerooid en was mogelijk de grondslag gelegd voor grote wateroverlast winter 2013/14. EU beleid had hier zelfs aan bijgedragen.  De redenatie, dat bomen zelf  water bufferen door hun wortelgestel en ook de bodem vast houden valt niet aan te tornen. De zuurstof productie en de afvang van fijnstof en de soorten (ook wij zelf) die in hun schaduw kunnen gedijen komt er nog bij.

Zo vormen zij de hoeksteen van alles! De beslissing om te gaan kappen valt niet te rijmen.

Wat er nu mogelijk aanstaande is, gaan we afwachten. Is het niet prachtig deze unieke vondst van een zeer zeldzame vlinder?

 R.V.O. schrijft brief over Buitenring Parkstad

Er kwam een brief van de Rijksdienst voor Ondernemers binnen, thema: Ontheffing Flora en Fauna-wetgeving BPL.
Aangezien de weg reeds grotendeels aangelegd is, lijkt het op mosterd na de maaltijd.
Zo is ook op de brief gereageerd. Alle partijen m.n. Milieufederatie Limburg, hadden reeds ingezien dat hier niet tegen op te knokken viel, de weg zou er toch wel komen.
Na een kort gesprek met de R.V.O. en met de Milieufederatie is het antwoord een week geleden op de bus gegaan.

FF wetgeving moet bescherming bieden aan soortenrijkdom, maar is de dupe van alle mogelijkheden die geboden worden.

Onze meidoornhaag was ook beschermd totdat ze op de schop genomen werd en de lucht invloog en de Gemeente zich verschool.
Bingelrade en omgeving is waardevol, maar wat is het Omgevingsrecht waard?De richting die men inslaat…

Als antwoord op het toenemende gifgebruik, waardoor landschapskenmerken aangetast worden en zeldzame soorten dreigen uit te sterven, wordt steeds dezelfde strategie gekozen:

De locatie behoudt onze aandacht. Echter, gezien de capaciteit in toezichthouders kan niet dagelijks gecontroleerd worden in het gehele landelijke gebied binnen onze gemeente (Onderbanken).

Dit  ’heterdaad’ verhaal wordt reeds jaren naar mij toe gebezigd, maar daarmee komen bomen niet meer terug en evenmin de omgeving van Viel die reeds in 1423 vermeld werd met zijn Wiegelraderhof. Bron: artikel in ‘Land van Herle’ door J.J. Jonge uitgave 1963.
Men wijst liever met het vingertje naar ver weg landen, dan in eigen land orde op zaken te stellen. Een schande, dat cultuur historie wiens behoud valt onder de rechten van de mens  zo nalatig behandeld wordt!

Eind 2013 werd het nog aangekondigd met tam-tam.

Uitbreiding van het Waanderbos en de Viel.
Herstel van bermen en graften. Bloemenranden langs percelen. Herstel van holle wegen.

Het is in geen duizend jaar zover gekomen dat de werkwijze zovelen dupeert, die niet verantwoordelijk zijn, voor wat gaande is. Het diepploegen, richting de helling omhoog zal de inzet van ‘vroeger’ ondergraven. De heuvel lijkt aan de wandel want met de eerste hoosbui stroomt alles over de weg, geen wegberm meer, die de stroom keert, erosie die men zelf oproept.

Daar de gevolgen overduidelijk  zijn voor de toekomst, namelijk uitgeputte bodem, kan de Overheid niet langer wegkijken.

Franse boeren laten het er niet bij zitten. Blokkades worden opgeworpen om hun ongenoegen te uiten over lage prijzen en torenhoge schulden. De boer kan beter rechtstreeks met consumenten handelen zoals bij de horeca.

Kwaliteit hoort ook een kwaliteitsprijs te krijgen. De huidige top-down prijs blijkt niet de juiste koers/richting die men op wil.Druk ‘vliegverkeer’

P1100512

Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros)

Veel nesten zijn reeds uitgevlogen. De merels, pimpelmezen en koolmees en de kraaien, hadden eerder succes, spreeuwen zijn er al, maar nu ook resultaten bij trekvogels.
De Witte kwikstaart is een verrassing dit jaar, hij is er weer, weet niet waar/of er gebroed is, maar je hoort en ziet ze af en toe.Ondertussen komen ook groenlingen, mussen en tjiftjaffen eten zoeken.  De poel die er nu 2 jaar is, blijkt een geweldige aanwinst voor al wat vliegt.

Dit jaar hadden wij een bijzondere ervaring met de Steenuil.
We dachten aan bewoning door een steenuiltje in onze nestkast, en stiekem hoopte ik ook natuurlijk op een nest. Wat blijkt tijdens de inspectie van het nest zat er een koppel en helaas schrokken ze zo, dat ze de plaat poetsten. Na meer dan een week bleek er toch weer een steenuil gezien, hoopvol teken!

De Zanglijster was gisteren weer te horen en zeldzaam: de Koekoek is gehoord, het tijdstip zal u verbazen, rond 5 uur ‘s ochtends. Dan zijn de kraaien nog niet actief en kan hij ongestoord zijn gang gaan. Datum en tijdstip staan op waarneming.nl.

P1100507

De Winterkoning (Troglodytes troglodytes)

Gisteren was het topdrukte bij de Roodstaart en de Winterkoning.
Allebei stonden op uitvliegen en nadat het gebeurt is, zie je ze niet meer, maar hoort men ze des te meer.
De oude vogels blijven zorgzaam in de buurt. Door de hoeveelheid geluid is moeilijk vast te stellen waar ze precies zitten, een geluk want kraaien en andere rovers blijven interesse houden.

Wat ‘s morgens bij de nestkast van de Roodstaart opviel was de poep, die er onder was gedropt door een grotere vogel, een kraaiachtige. De vrees bestond al, daar kraaien zo slim zijn en zelfs hun kop in de nestkast steken. Dat vraagt om meer maatregelen! Het nestgedeelte was gemaakt van een oud wijnkistje. Er was echter nog ruimte over, zodat jongen zich naar achter konden terugtrekken.

Roodstaarten hadden hier elk jaar namelijk wel zeker 2 nesten en begonnen evengoed weer aan een derde, maar nu zijn we al blij met één nest, wat te weinig is voor in stand houden van de soort.
Het aantal in een nest is daarbij ook laag, wat op zich ook zorgelijk is.
Het roodstaartje haalt acrobatische toeren uit bij het vliegen en spreidt daarbij telkens even zijn staart, dat ziet uit als een wervelwind boven het gras. Een waar genoegen om deze aardige vogels te kunnen volgen. Evenzo de Winterkoning die laag over het gras scheert en overal present is en af en toe ook voor andere vogels opkomt bij een bedreiging. Gisteren was mooi te zien hoe deze vogel probeert te misleiden, door uitgebreid poetsgedrag.Ongewild maakte hij een goed fotomoment.Daarna zag men pas waarom hij zo over ijverig was, want vlakbij zat onder in de heg een jong stil te wachten op prooi.Eerste Geelgors gehoord en Kramsvogels vertrekken

Elke winter komen de trekbuizerds naar hier

Elke winter komen de trekbuizerds naar hier

De trek is weer begonnen!
Een eerste zanglijster probeerde zijn liedje in het bos bij Hillesberg. De Geelgors is een standvogel, maar laat zijn zang nu  ’voorzichtig’ horen.
Bijzondere waarneming: 1 ooievaar op het perceel waar een boer aan het ploegen was ter hoogte van parkeerplek Kneykuilerweg nog voor Nieuwjaar. Tevens aan de overkant richting Jabeek zat een groep witte reigers (15 tal) te foerageren. Leuk te zien dat de ooievaar geduldig wachtte tot de ploeg voorbij kwam en dan de wormen oppikte.
Waarschijnlijk dezelfde groep reigers zijn eerder gezien richting Sittardergats en bij Waterslei.
Populatie lijkt zwervend en groeiend.

  • De voorjaarsbloeiers zitten er nu aan te komen, terwijl veel planten ook in deze zachte winter door bleven gaan (maarts viooltje, witte/paarse dovenetel en meer).
  • De Groene specht laat zijn roep weer horen en de Zanglijster hopen we weer terug te zien dit jaar. Bekend zijn nog de beelden van de vogel, direct na terugkomst, soms al begin februari. Vorig jaar toverde hij de ene na andere slakkenhuis te voorschijn en sloeg ermee op de stenen. Hij schrokte ze snel naar binnen, voordat de merels hem wegjaagden. De merels hebben het goed, daar ze conditie opbouwen door het voeren van vogels. De Haas moet ook weer te zien zijn op de velden, maar ik zie zelfs over de grens niets meer huppelen. Het ‘boksen’ van de hazen was zo’n leuk schouwspel!  En de Patrijs zou men ook hier mogen verwachten, maar waar zijn ze gebleven?  De Vos die ik op het pad ‘Op de Waart’ fotografeerde is die nu definitief richting stad? En de Eekhoorn tot 1 maand voor de kap in Waanderbos gezien, nu niets meer.  Wordt zijn leefgebied versnipperd?
Kramsvogels zijn dol op deze appeltjes

Kramsvogels zijn dol op deze appeltjes

Gasten uit het buitenland vertonen ook trekgedrag de laatste dagen. Kramsvogels, enkele koperwieken en spreeuwen waren twee dagen geleden vanuit het Waanderbos aan het foerageren, daarvoor zaten ze op diverse plekken in hoogstam gaarden. Hun vaste plek bij uitstek was de grote fruitplantage, met regelmatig opstijgen in een wolk vogels.

 Update: Das in Bingelder en Snelheidsmeting Viel en de actie: Save the bees van Avaaz.org

Een late update, dat wel.
Toch iets nieuws te melden: Dassenburcht Nootboomsweg is weer in gebruik en toen ik er was, bleek hij de schade aan een van de luchtkanalen te herstellen, te openen. Er zijn weinig ingangen over, minimaal 2 zijn er echter wel gezien.

De snelheidsmeting onderaan Viel is beëindigd en als uitslag bleek dat er  weinig overtredingen bij het GEMIDDELDE GEBRUIK van de weg waren geconstateerd.
Dit lost dus niets op!
De vergelijking werd getrokken met de DORPSTRAAT waar obstakels zijn gemaakt om af te remmen.
Die worden hier node gemist, ook vanwege het karakter van de weg zonder stoep en met geen voortuin en veel huizen pal aan de weg gelegen.
Tot aan de datum van de meting waren er BOVENDIEN veel verplaatsingen en deze meting heeft dus niet veel van doen met de ervaren overlast. Het lijkt erop dat men hierop aangestuurd heeft?
Volgens de gemeente kan nu dus de vlag uit, maar de werkelijkheid is anders.

Petitie voor het redden van de bijen
Omdat er zo weinig ruimte overblijft voor bijen en hommels is hier de  link :

https://secure.avaaz.org/nl/save_the_bees_netherlands_rb/?copy

Warm aanbevolenWandelen

Tijdens de wandeling afgelopen weekend, kwam u dit bord tegen, waarop gevraagd wordt, rekening te houden met de bewoners van de Dassenburcht.
Omdat bijna gelijktijdig werkzaamheden op een burcht werden uitgevoerd, blijft de vraag in hoeverre er eigenlijk bescherming plaats vindt van deze dassen.IMG_0302a
Graag had ik commentaren van wandelaars willen horen, na het zien van de burcht waar de wandelaars nèt niet langs kwamen.Stad en dorp horen bij elkaar: Feest van herkenning: Streu-Obst Wiesen Fest Nabu Breberen

Dorpen waren een halve eeuw geleden veel meer vervlochten met het platteland.
Heden niet meer zo, en dorpen zullen zich hernieuwd op de kaart zetten.
Doordat veel productie van ver weg komt, en nauwelijks meer plaatselijk verkocht wordt is er geen reden meer om even de fiets te nemen, om voor wat groente, fruit en zuivel de boer op te gaan. En dat was vroeger zo aardig, helaas niet van deze tijd, waar alles zijn prijs heeft en bijna te glanzend in schappen ligt.

Dagpauwoog_500x375Bij het afgelopen weekend gehouden feest ‘Streu-obst Wiese’ door Nabu georganiseerd in Breberen, kon men ze wél bewonderen al dat prachtige en veelsoortige fruit.
Ooit gehoord dat er dergelijke peren bestaan: ‘Lederhose’ Birnen, peren dus met een streperige geel-groene aftekening? Ze waren natuurlijk van Zwitserse oorsprong!

Proeven dus dat fruit, bovendien werd er doorlopend gebakken, stroop gestookt, fruit geperst en muziek gemaakt en gezellig was het!  Veel was in de aanbieding, alleen voor deze dag!

Een heerlijke hoeveelheid peren en appelen ingeslagen van elk wat wils.

De enige spijt die gevoeld wordt is dat het fototoestel ontbrak om al dat fruit, waar nu dagelijks van genoten wordt vast te leggen. Uiteraard met de naam erbij, want dit komt men bijna niet meer tegen.

Het is de Nabu weer gelukt om naast het jaarfeest ook de prachtige cultuur voor het voetlicht te brengen.
Ook op BBC 2 in het programma ‘Autumn watch’ en tevens in ‘Gardeners world’ werd aan de ‘Orchards’, engels voor boomgaard, aandacht besteed.  Ook hier de overtuiging van de natuurwaarde. Omdat iedereen vroeger zijn boomgaard had, bleven veel fruitsoorten bewaard voor de toekomst.
Nu maar hopen dat het belang ook doordringt tot bestuurders van Gemeente Onderbanken en provincie.
Bij Nabu RSK op internet vindt u meer informatie over de ‘Streu-Obst Wiese’.

Aanstaande zaterdag kunnen we weer vooruit, want er is weer een Natuur-werkdag georganiseerd.
Samen met Nabu. Inlichtingen te vinden bij IVN en Nabu.
Tot ziens in onze schitterende natuur!