Druk ‘vliegverkeer’

P1100512

Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros)

Veel nesten zijn reeds uitgevlogen. De merels, pimpelmezen en koolmees en de kraaien, hadden eerder succes, spreeuwen zijn er al, maar nu ook resultaten bij trekvogels.
De Witte kwikstaart is een verrassing dit jaar, hij is er weer, weet niet waar/of er gebroed is, maar je hoort en ziet ze af en toe.Ondertussen komen ook groenlingen, mussen en tjiftjaffen eten zoeken.  De poel die er nu 2 jaar is, blijkt een geweldige aanwinst voor al wat vliegt.

Dit jaar hadden wij een bijzondere ervaring met de Steenuil.
We dachten aan bewoning door een steenuiltje in onze nestkast, en stiekem hoopte ik ook natuurlijk op een nest. Wat blijkt tijdens de inspectie van het nest zat er een koppel en helaas schrokken ze zo, dat ze de plaat poetsten. Na meer dan een week bleek er toch weer een steenuil gezien, hoopvol teken!

De Zanglijster was gisteren weer te horen en zeldzaam: de Koekoek is gehoord, het tijdstip zal u verbazen, rond 5 uur ‘s ochtends. Dan zijn de kraaien nog niet actief en kan hij ongestoord zijn gang gaan. Datum en tijdstip staan op waarneming.nl.

P1100507

De Winterkoning (Troglodytes troglodytes)

Gisteren was het topdrukte bij de Roodstaart en de Winterkoning.
Allebei stonden op uitvliegen en nadat het gebeurt is, zie je ze niet meer, maar hoort men ze des te meer.
De oude vogels blijven zorgzaam in de buurt. Door de hoeveelheid geluid is moeilijk vast te stellen waar ze precies zitten, een geluk want kraaien en andere rovers blijven interesse houden.

Wat ‘s morgens bij de nestkast van de Roodstaart opviel was de poep, die er onder was gedropt door een grotere vogel, een kraaiachtige. De vrees bestond al, daar kraaien zo slim zijn en zelfs hun kop in de nestkast steken. Dat vraagt om meer maatregelen! Het nestgedeelte was gemaakt van een oud wijnkistje. Er was echter nog ruimte over, zodat jongen zich naar achter konden terugtrekken.

Roodstaarten hadden hier elk jaar namelijk wel zeker 2 nesten en begonnen evengoed weer aan een derde, maar nu zijn we al blij met één nest, wat te weinig is voor in stand houden van de soort.
Het aantal in een nest is daarbij ook laag, wat op zich ook zorgelijk is.
Het roodstaartje haalt acrobatische toeren uit bij het vliegen en spreidt daarbij telkens even zijn staart, dat ziet uit als een wervelwind boven het gras. Een waar genoegen om deze aardige vogels te kunnen volgen. Evenzo de Winterkoning die laag over het gras scheert en overal present is en af en toe ook voor andere vogels opkomt bij een bedreiging. Gisteren was mooi te zien hoe deze vogel probeert te misleiden, door uitgebreid poetsgedrag.Ongewild maakte hij een goed fotomoment.Daarna zag men pas waarom hij zo over ijverig was, want vlakbij zat onder in de heg een jong stil te wachten op prooi.Eerste Geelgors gehoord en Kramsvogels vertrekken

Elke winter komen de trekbuizerds naar hier

Elke winter komen de trekbuizerds naar hier

De trek is weer begonnen!
Een eerste zanglijster probeerde zijn liedje in het bos bij Hillesberg. De Geelgors is een standvogel, maar laat zijn zang nu  ’voorzichtig’ horen.
Bijzondere waarneming: 1 ooievaar op het perceel waar een boer aan het ploegen was ter hoogte van parkeerplek Kneykuilerweg nog voor Nieuwjaar. Tevens aan de overkant richting Jabeek zat een groep witte reigers (15 tal) te foerageren. Leuk te zien dat de ooievaar geduldig wachtte tot de ploeg voorbij kwam en dan de wormen oppikte.
Waarschijnlijk dezelfde groep reigers zijn eerder gezien richting Sittardergats en bij Waterslei.
Populatie lijkt zwervend en groeiend.

  • De voorjaarsbloeiers zitten er nu aan te komen, terwijl veel planten ook in deze zachte winter door bleven gaan (maarts viooltje, witte/paarse dovenetel en meer).
  • De Groene specht laat zijn roep weer horen en de Zanglijster hopen we weer terug te zien dit jaar. Bekend zijn nog de beelden van de vogel, direct na terugkomst, soms al begin februari. Vorig jaar toverde hij de ene na andere slakkenhuis te voorschijn en sloeg ermee op de stenen. Hij schrokte ze snel naar binnen, voordat de merels hem wegjaagden. De merels hebben het goed, daar ze conditie opbouwen door het voeren van vogels. De Haas moet ook weer te zien zijn op de velden, maar ik zie zelfs over de grens niets meer huppelen. Het ‘boksen’ van de hazen was zo’n leuk schouwspel!  En de Patrijs zou men ook hier mogen verwachten, maar waar zijn ze gebleven?  De Vos die ik op het pad ‘Op de Waart’ fotografeerde is die nu definitief richting stad? En de Eekhoorn tot 1 maand voor de kap in Waanderbos gezien, nu niets meer.  Wordt zijn leefgebied versnipperd?
Kramsvogels zijn dol op deze appeltjes

Kramsvogels zijn dol op deze appeltjes

Gasten uit het buitenland vertonen ook trekgedrag de laatste dagen. Kramsvogels, enkele koperwieken en spreeuwen waren twee dagen geleden vanuit het Waanderbos aan het foerageren, daarvoor zaten ze op diverse plekken in hoogstam gaarden. Hun vaste plek bij uitstek was de grote fruitplantage, met regelmatig opstijgen in een wolk vogels.

 Update: Das in Bingelder en Snelheidsmeting Viel en de actie: Save the bees van Avaaz.org

Een late update, dat wel.
Toch iets nieuws te melden: Dassenburcht Nootboomsweg is weer in gebruik en toen ik er was, bleek hij de schade aan een van de luchtkanalen te herstellen, te openen. Er zijn weinig ingangen over, minimaal 2 zijn er echter wel gezien.

De snelheidsmeting onderaan Viel is beëindigd en als uitslag bleek dat er  weinig overtredingen bij het GEMIDDELDE GEBRUIK van de weg waren geconstateerd.
Dit lost dus niets op!
De vergelijking werd getrokken met de DORPSTRAAT waar obstakels zijn gemaakt om af te remmen.
Die worden hier node gemist, ook vanwege het karakter van de weg zonder stoep en met geen voortuin en veel huizen pal aan de weg gelegen.
Tot aan de datum van de meting waren er BOVENDIEN veel verplaatsingen en deze meting heeft dus niet veel van doen met de ervaren overlast. Het lijkt erop dat men hierop aangestuurd heeft?
Volgens de gemeente kan nu dus de vlag uit, maar de werkelijkheid is anders.

Petitie voor het redden van de bijen
Omdat er zo weinig ruimte overblijft voor bijen en hommels is hier de  link :

https://secure.avaaz.org/nl/save_the_bees_netherlands_rb/?copy

Warm aanbevolenWandelen

Tijdens de wandeling afgelopen weekend, kwam u dit bord tegen, waarop gevraagd wordt, rekening te houden met de bewoners van de Dassenburcht.
Omdat bijna gelijktijdig werkzaamheden op een burcht werden uitgevoerd, blijft de vraag in hoeverre er eigenlijk bescherming plaats vindt van deze dassen.IMG_0302a
Graag had ik commentaren van wandelaars willen horen, na het zien van de burcht waar de wandelaars nèt niet langs kwamen.Stad en dorp horen bij elkaar: Feest van herkenning: Streu-Obst Wiesen Fest Nabu Breberen

Dorpen waren een halve eeuw geleden veel meer vervlochten met het platteland.
Heden niet meer zo, en dorpen zullen zich hernieuwd op de kaart zetten.
Doordat veel productie van ver weg komt, en nauwelijks meer plaatselijk verkocht wordt is er geen reden meer om even de fiets te nemen, om voor wat groente, fruit en zuivel de boer op te gaan. En dat was vroeger zo aardig, helaas niet van deze tijd, waar alles zijn prijs heeft en bijna te glanzend in schappen ligt.

Dagpauwoog_500x375Bij het afgelopen weekend gehouden feest ‘Streu-obst Wiese’ door Nabu georganiseerd in Breberen, kon men ze wél bewonderen al dat prachtige en veelsoortige fruit.
Ooit gehoord dat er dergelijke peren bestaan: ‘Lederhose’ Birnen, peren dus met een streperige geel-groene aftekening? Ze waren natuurlijk van Zwitserse oorsprong!

Proeven dus dat fruit, bovendien werd er doorlopend gebakken, stroop gestookt, fruit geperst en muziek gemaakt en gezellig was het!  Veel was in de aanbieding, alleen voor deze dag!

Een heerlijke hoeveelheid peren en appelen ingeslagen van elk wat wils.

De enige spijt die gevoeld wordt is dat het fototoestel ontbrak om al dat fruit, waar nu dagelijks van genoten wordt vast te leggen. Uiteraard met de naam erbij, want dit komt men bijna niet meer tegen.

Het is de Nabu weer gelukt om naast het jaarfeest ook de prachtige cultuur voor het voetlicht te brengen.
Ook op BBC 2 in het programma ‘Autumn watch’ en tevens in ‘Gardeners world’ werd aan de ‘Orchards’, engels voor boomgaard, aandacht besteed.  Ook hier de overtuiging van de natuurwaarde. Omdat iedereen vroeger zijn boomgaard had, bleven veel fruitsoorten bewaard voor de toekomst.
Nu maar hopen dat het belang ook doordringt tot bestuurders van Gemeente Onderbanken en provincie.
Bij Nabu RSK op internet vindt u meer informatie over de ‘Streu-Obst Wiese’.

Aanstaande zaterdag kunnen we weer vooruit, want er is weer een Natuur-werkdag georganiseerd.
Samen met Nabu. Inlichtingen te vinden bij IVN en Nabu.
Tot ziens in onze schitterende natuur!Soortenrijkdom, herstel van graften en bermen

Verdwijnen van een graft langs pad Op de Waart

Verdwijnen van een graft langs pad Op de Waart

We hebben hier nog steeds een prachtige soortenrijkdom, echter met het landschap verdwijnt ook de bewoner: Plant en dier.
Straks bent u vergeten, hoe snel het gegaan is met verdwijnen van de Wielewaal, Gele Kwikstaart, de Kievit en dit jaar de Witte kwikstaart.

Nog even en het gif heeft overal zijn werk gedaan en blijft enkel de slechte structuur van de bodem zichtbaar.

Pad Op de Waart

Kijkend naar het pad ‘Op de Waart’ en reeds na januari van dit jaar is er achteruitgang langszij het pad, vanaf Viel. Dit doordat de nooit gesnoeide bovenkant van het pad op de perceelgrens werd gesnoeid. Daarna is hier zelfs gespoten, en al met al een gevoelige aanslag op de natuur gepleegd. Niet onbelangrijk is ook lichthinder die nachtvlinders en alle denkbare soorten parten speelt. Er wonen vleermuizen in Viel en het is een biotoop van Kerk- en Steenuil en spechten!Gemeentegids

Het nieuwe boekje van Onderbanken gids is binnen.
Er ontbreekt iets.

Geen plek op de plattegrond, geen woord over het gehucht Viel in Bingelrade.
Niet opgenomen in het straat namenregister.

Viel bestaat niet of wordt geacht bij een andere gemeente te horen?
Of wil men niet terugkijken in de geschiedenis waarin veel monumentaals aangepakt werd en daardoor verloren is of dreigt te gaan. Wordt het een niemandsland, die doet denken aan de tijd van Bokkerijders?
Herinneringen hieraan op muurschilderingen op de tunneltjes van pad ‘Quabeeksgrub’ en Maastrichterstraat!Rollend door het heuvel-landschap

Dit jaar is er een nieuw fenomeen op de wegen, nadat we al jaren Old-timers, de fietsenclub enz. voorbij zagen komen.
Een aanzwellend geluid deed ons onlangs, verbaasd naar het raam snellen, wat is er aan de hand?
Het waren de Rollerskaters die in een lang lint door het landschap zoefden!
Er zit ook tempo in maar dit geeft de deelnemers naast beweging ook genoeg tijd, om de omgeving op te nemen.

P1090570b

Kleine vos vlinder

Een foto van dit evenement is er niet, maar wel een uit de tuin met een van talrijke Kleine vos vlinders op het Duizendschoon. De vlinders hebben op veel plekken hun eitjes afgezet in brandnetels.
Vlinderstichting verwacht daarom een heel goed Kleinevos-jaar.Vraagtekens bij uitdeel-actie krokus

Mail gericht aan de schrijfster van dit artikel.

Het commentaar in Onderbanken journaal 8 jan. jl. tegen de slecht onderbouwde actie van drie dames is terecht.
Bij Vr. Vogels op het forum-onderwerp: de ontsmette bloembol, blijkt dat deze heel slecht zijn voor bestuivende insecten en bijen in het bijzonder.
Omdat praktisch alle bloembollen ontsmet worden, vanwege mogelijk productieverlies is dit ook van belang voor de discussie.
Elke bloembol die met gif behandeld wordt, zou volgens imkers 20.000 bijen kunnen doden.
Dit maakt de actie van de dames nog meer bedenkelijk.
De eerste vlucht van bijen in het voorjaar zou de hongerige bijen moeten helpen na de lange periode in de korf.Omstreden project ‘Buitenring Parkstad Limburg’ van start gegaan.

De werkzaamheden aan de Buitenring zijn in volle gang. Velen beginnen nu op de hoogte te komen welke uitwerking dit plan zal hebben.

Dempen van Kattekoelenvijver vanwege aanleg Buitenring

Dempen van Kattekoelenvijver vanwege aanleg Buitenring

September 2013 gaf de Raad van State toestemming aan de Provincie Limburg om delen van de Buitenring Parkstad alvast aan te leggen. Maar over anderhalf jaar zal pas de definitieve uitspraak zijn over het inpassingsplan 2012 en over de uitwerking van de vervuiling (stikstofproblematiek) voor de Natura 2000 gebieden (Brunsummerheide en Geleenbeekdal).  Dan zal duidelijk zijn of dit  wegdeel open mag gaan.
Met de gedeeltelijke aanleg aan de noordzijde van Heerlen en Brunssum, tussen Vaesrade en de Kattekoelen, neemt men alvast een voorschot op de toekomst. De Kattekoelen visvijver zal, zoals op de foto te zien is, dan al gedempt zijn en moet men op zoek gaan naar een andere visplek of met minder genoegen nemen.