Perikelen rondom de kievit

De kievit is ook een broedvogel in het Roode beekdal. Boven op de plateaus was hij vaak te zien en te horen. Door zijn bijzondere voorkomen en buitelingen in de lucht is hij makkelijk te herkennen.
Bij een excursie georganiseerd door de NABU midden in het broedseizoen van de kievit bleek dat de vogel heel wat meer aandacht mag krijgen dan nu het geval is. Recentelijk staat dat ook in een rapport over de broedresultaten van dit jaar.

Wat is er aan de hand: Er waren aan het begin van het broedseizoen 8 tot 10 vogels geteld en op 4 plaatsen had men de nesten gelokaliseerd. Na korte tijd bleken 2 van de nesten reeds vernield door mensen die het niet konden laten en in het broedgebied hebben rondgestruind.
Het uiteindelijke broedresultaat bleek bijna nihil, omdat er maar 2 pullen zijn waargenomen. Dat houdt de populatie zeker niet in stand, waarmee duidelijk is aangetoond dat de paden die er getrokken zijn in het gebied veel te dicht bij het broedgebied liggen. Ze nodigen zelfs uit om het gebied in te gaan!
Natuurmonumenten heeft hier een steekje laten vallen. De borden die de fraaie vogel symboliseren moeten de bezoekers duidelijker gaan informeren, zodat men weet waarom er niet in het gebied gewandeld mag worden, laat staan een hond los laten lopen. Dit is absoluut niet aan de orde. Dat er reeds gesproken wordt over het uitsterven van de soort in dit eens zo rijke gebied, geeft te denken.
De wielewaal is ook niet meer gehoord In het aangrenzende gebied en hierbij is ook de vraag te stellen: Komt dit door de massale houtkap die in het Jabeekerbos heeft plaats gevonden?

Dit bericht is geplaatst op Wednesday, September 2nd, 2009 om 12:41 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie