Samenvatting Akkervogeltelling februari 2011

De waarnemingen zijn gedaan in het toekomstig Hamsterleefgebied.
Dit strekt zich uit grofweg vanaf Hillesberg rondom Jabeek en Bingelrade tot aan Douvergenhout en langs Doenrade waar het eindigt. Het is ca. 7 KM2 groot en vormt bijna een cirkel. De waarnemingen zijn over 4 dagen gedaan op 14-15-16 en 17 februari. De aantallen zijn de opgetelde totalen van deze dagen.

Blauwe reiger 4, Geelgors 103, Grote zilverreiger 5, Rietgors 18,
Nijlgans 2, GRAUWE GORS 2, Buizerd 23, Groenling 1, RUIGPOOTBUIZERD 1,
Blauwe kiekendief 8, Kneu 3, Vink 49, Torenvalk 9, Ringmus 43, Patrijs 4, Huismus 12, Fazant 5, Spreeuw 383, Kievit 98, Kraai 197, Kokmeeuw 100, Roek 191, Stormmeeuw 30, Kauw 160, Zilvermeeuw 32, Houtduif 3933, Holenduif 8,
Turkse tortel 11, Veldleeuwerik 70, Kramsvogel 15,

Op 15-2-2011 waarnemingen bij Doenrade: 1 M Blauwe kiekendief, 700 Houtduiven op een grasveld bij Viel, 2x Grote zilverreigers bij rotonde Jabeek/Etsenrade. Bij Wiegelraderhof in het hellingbos: Kleine bonte specht, Matkoppen, Groene specht, Boomklevers e.a. soorten.

Bij de Grachthof en Etsenrade (Schinveld west) werden als BIJZONDERE waarnemingen gezien: de Slechtvalk, 2 Graspiepers, 1 Ruigpootbuizerd, 1 kleine Mantelmeeuw, 1 Kneu en 1 Kerkuil. De zang van enkele Grote lijsters werd ook gehoord.

Waarnemingen zoogdieren: 1 vos, 2 ree.

Wat ontbreekt zijn de Witte kwikstaart, Grote gele kwikstaart, Putters en Kwartels.
De bezochte akkers zijn tgv de intensieve landbouw vrijwel allemaal vogelvrij.
Hooguit een enkele Vink of roofvogel liet zich hier zien.

Dit bericht is geplaatst op Saturday, February 26th, 2011 om 17:17 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie