Studie Ecologie van de bodem in Wageningen toe te juichen

In Wageningen is in september een nieuwe studie Bodem ecologie gestart.
Omtrent de waterhuishouding is al een en ander bekend i.v.m. de verschillende landbouwmethodes. Het oppompen van grondwater enkel voor de agrarische industrie en wat dat voor de wereld betekent is al onderzocht.
Nu wordt de kwaliteit van het bodemleven in relatie tot vruchtbaarheid van de bodem onder de loep genomen.
De uitkomsten van de Studie zijn een stap in de richting voor een meer verantwoord grondgebruik.

In verband hiermee kan men vraagtekens zetten bij grondgebruik, waarbij alle begrenzingen zijn weggehaald. Een kaal landschap blijft over.
Dit jaar werd Hongarije door watersnood getroffen, na enkele weken stormen in mei en veel neerslag, stonden veel gebieden onder water. En het was meer grond en leem dan water.
In het Hongaars nieuws stond te lezen dat het land jaren nodig heeft, om deze slag te boven te komen.
Het landschap en bossen in stand houden heeft zo zijn voordelen.

De verschillen aantonen tussen de methodes van landbouw en de uitwerking op de langere termijn op de bodemvruchtbaarheid is dus een noodzaak om de toekomst voor onze landbouw te kunnen voorspellen.

In verband hiermee wordt gezegd: Wie zijn bodemleven vernietigt, die vernietigt ook zijn toekomst.

Het is NU helaas zo dat zelfs vlak voor de oogst nog gauw gif gespoten wordt rondom de akkers van verschillende gewassen.
Begrijpt men de schadelijke gevolgen niet??

In de derde wereld worden nu ook al grootschalig gebieden in cultuur gebracht voor onze energie "Noden". Het betekent uitbuiting van grond en vernietiging van eco-systemen en nog meer kans dat de neveneffecten oogsten vernietigen. De technocratische methode en zogenaamde oplossingen zullen echter nooit de verplichting weg nemen om te streven naar een leefbare wereld.

Gewone mensen willen in harmonie met hun omgeving leven en de kwaliteit van de omgeving bepaalt voor een deel de gezondheid van mensen.

Het zal een goede steun in de rug zijn van natuurbeschermers als de E U wel gehoor geeft aan de roep om duurzaamheid in de sector landbouw.
Duurzaam geld is nog niet uitgevonden, maar de besteding van de "POT" kan wel op een duurzame wijze.

Dit bericht is geplaatst op Wednesday, October 20th, 2010 om 16:39 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie