Uitkomst oproep: Bescherm uw Landschap

Eind vorig jaar is er een begin gemaakt met deze actie en dit jaar zijn uiteindelijk 500 stuks vlugschriften rondgebracht in de dorpen.

Het uiteindelijke resultaat waren 4 mensen die zich aangemeld hebben.

Zij werden alle uitgenodigd aan een eerste rondetafel gesprek enige tijd geleden.
Tijdens het gesprek zijn de diverse zaken besproken, die van invloed zijn op de toekomst van het gebied.
Het is verheugend dat er mensen zijn die zich zorgen maken en willen werken aan de toekomst!

Dit was zeker ook een leerzaam gebeuren, met mensen die ieder vanuit hun eigen zienswijze hun zegje deden. Mensen voelen zich betrokken doordat ze hun omgeving hebben zien veranderen.
Dat kan resulteren in een hobby b.v. wilde planten te laten groeien in eigen omgeving, die vervolgens weer uitgezet worden in de natuur. Dit kan een bijdrage leveren aan de diversiteit.
Echter er dient meer structuur te zijn, zodat het ook meer oplevert voor de omgeving en de gemeenschap.
Het onderwerp: Landschap is al omvattend en niemand kan erom heen dat het landschap reeds vele jaren onder vuur ligt en de ernstige gevolgen voor het wonen voor mens en plant- en diersoorten.
Het was fijn dat men zich kon uitspreken.

Na afloop werd er een afspraak gemaakt, ieder zou zijn wensen kenbaar maken over welke onderwerpen voorrang verdienen.
Conclusies kan men trekken na enige bezinning en daarom heb ik per mail aangegeven dat de Waander, maar feitelijk alle landschapselementen onaantastbaar moeten blijven voortbestaan.

Er is geen andere optie mogelijk, daar dit voor de toekomst het meeste oplevert.

Dit bericht is geplaatst op Thursday, May 26th, 2011 om 19:24 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie