Vraagtekens bij uitdeel-actie krokus

Mail gericht aan de schrijfster van dit artikel.

Het commentaar in Onderbanken journaal 8 jan. jl. tegen de slecht onderbouwde actie van drie dames is terecht.
Bij Vr. Vogels op het forum-onderwerp: de ontsmette bloembol, blijkt dat deze heel slecht zijn voor bestuivende insecten en bijen in het bijzonder.
Omdat praktisch alle bloembollen ontsmet worden, vanwege mogelijk productieverlies is dit ook van belang voor de discussie.
Elke bloembol die met gif behandeld wordt, zou volgens imkers 20.000 bijen kunnen doden.
Dit maakt de actie van de dames nog meer bedenkelijk.
De eerste vlucht van bijen in het voorjaar zou de hongerige bijen moeten helpen na de lange periode in de korf.

De voorjaarsbloeiers brengen het eerste voedsel voor de bijen.
Naast krokus behoren ook b.v. Klein hoefblad, Daslook en Speenkruid tot de eerste bloeiers. Alle dovenetels zoals gele, witte en roze dovenetel worden druk bezocht door bijen.

Er is door de verdwijnende bermen een heel scala aan planten aan het verdwijnen.
Dat tegengaan is nu een taak van de drie dames die politiek actief zijn!!

Het terugbrengen van de bermen die onlangs zijn ondergeploegd na te zijn vergiftigd is een eerste taak waar we ons op moeten richten.
Zij behoren tot de weg en zo kunnen wandelaars nog de berm nemen langs de doorgaande wegen.
Maar zij zijn tevens van essentieel belang voor de bijenstand als trekroute. Als gevolg daarvan ook voor de meeste vogelsoorten en voor b.v. veldmuisjes die als prooi dienen.

U moet er eens op letten hoeveel bermen de laatste jaren steeds smaller werden en zijn verdwenen.

Hopelijk vindt uw stem veel weerklank en sluiten veel meer mensen aan bij uw initiatief voor de honingbij.

vriendelijke groet Marij

Dit bericht is geplaatst op Wednesday, January 15th, 2014 om 15:11 onder Nieuws. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie