Berichten “Journaal” en noodzakelijke ommezwaai

Onderbanken Journaal van 30 mei jl. gaf een andere kijk op zaken over alles waar hier al voldoende over bericht is.
Dat is gunstig want, het betekent een omslag, grenspalen/en grenzen hebben een functie, een bosrand dient om de nadelen van de teelten, zoals uitspoeling van mest op te vangen.

De plannen die ingediend kunnen worden zouden EN
-verbetering voor de omgeving moeten betekenen EN de waarde van de dorpen omhoog moeten halen als leverancier van groen, gezondheid en natuur, de tuinen van de stedelijke omgeving

-opstoken wordt dan composteren t.b.v. opslag van Co2 en terug brengen van de humus-laag

-leermomenten moeten bieden, voorjaar, najaar enz.
volkstuinders-dagen b.v.

-dagjesmensen moeten aantrekken uit omliggende gemeentes vanwege:
opbrengst van vele soorten klein fruit in proeftuin, met recepten en tips

-het zelfvoorzienende karakter van de dorpen uitdragen, als vanouds

-evenementen met paarden met startplaats in de dorpen, zoals nu reeds gebeurd met koetsen e.d.

De Viel is een uitstekende locatie voor dagjesmensen en aangrenzende dorpen bieden reeds de horeca gelegenheden.
Bovenstaand is een idee dat nader uitgewerkt kan worden.

Dit bericht is geplaatst op Monday, June 4th, 2012 om 16:49 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie