Brief aan raad Gemeente Onderbanken , onderwerp: Buitenring en Buitengebied van de gemeente

Geachte dames, heren,
In dit jaar 2012 vragen de volgende zaken uw aandacht en besluitvorming:
Een uitspraak van de Raad van State over de Buitenring en het standpunt van de gemeente.
Ondergetekende die bezwaar maakte tegen de buitenring vindt geen argument die voor de aanleg spreekt van deze ringweg Parkstad Limburg.
De mens wordt net zo hard getroffen door de aanleg als natuur, de fietser zowel als de jakkeraar die door de extra kilometers om de ringweg te bereiken extra gas geeft. Het project is niet doelmatig en geldverslindend.
Onderbanken is een van de verliezers omdat er veel natuur zal verdwijnen bij de aanleg.
Beloofde investeringen ziet de burger als fata morgana.
Door de uitspraak van de RvS krijgen de partijen nieuwe kansen inzake die buitenring. Ik reken erop dat u de burgers steunt in hun verzet tegen deze ringweg

Antwoord gemeente Onderbanken:

1. Ingevolge de uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dient het provinciaal bestuur een aantal aspecten nader te onderzoeken / te onderbouwen(uitstoot NOX). In het primaire besluit tot vaststelling van het provinciaal inpassingsplan Buitenring Parkstad zijn ALLE in het geding zijnde belangen op een zodanig zorgvuldige wijze afgewogen, dat daarbij uiteindelijk ook recht wordt gedaan aan bescherming van alle in het geding zijnde belangen.
Daartoe reken wij ook de belangen van alle burgers van Onderbanken.

Naschrift:
Inhoudelijk ben ik het niet eens met de conclusie die de gemeente trekt aangaande de uitspraak van de RvS.
Zijn de bezwaren van de raad allemaal van tafel geveegd en waarom?

De vragen over het Buitengebied komen nog aan de orde.

Dit bericht is geplaatst op Thursday, January 19th, 2012 om 15:23 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie