De Curfsgroeve bij Meerssen een bezoek waard

Afgelopen week-end, zaterdag voormiddag was het dan zover. Limburgs Landschap organiseert onder begeleiding, excursies naar dit interessante gebied van ca. 40 ha. We trokken erop uit met een groep van rond 25 personen.

De plantenrijkdom is meteen opvallend bij het begin al ontdekten we de Wondklaver, het Hazenpootje en naderhand heel veel Duizendguldenkruid en andere schoonheden.

De groeve biedt spectaculaire uitzichten als men afdaalt. De geiten mogen het gebied begrazen en er zijn karrensporen gemaakt om de Vroedmeesterpad en Geelbuikvuurpad aan een biotoop te helpen.
Een van de twee soorten is hier ook uitgezet, omdat het als bedreigde soort geldt.
Het klingelke van de Vroedmeesterpad hebben we niet gehoord, en dit is de soort die met de eiersnoeren op de rug rondsjouwt.
De andere soort, de Geelbuikvuurpad blijft in water of de nabijheid van water. We zagen veel kleintjes aan de rand hangen en ook volwassen exemplaren in het water.
Vanwege het gevaar van overbrengen van ziektes mocht geen exemplaar opgepakt worden. Wereldwijd lopen de amfibie-soorten gevaar, b.v. vanwege een fatale huidschimmel, oorzaak waarschijnlijk de opwarming.
Een gewone pad dreef in het water, het bleek een dode pad, te warm gekregen?

Omdat er veel natuur in de Curfsgroeve te zien was, sommige zeldzame soorten waren in grote aantallen vertegenwoordigd, kwamen we geheel aan onze trekken.
Een stuk van de groeve werd niet beweid door de geiten en bewust afgezet met raster. Dit was gedaan om de voorkomende planten te beschermen, met name de Wondklaver die voor een nog zeldzamere vlinder, het Dwergblauwtje, Cupido minimus, onontbeerlijk is.
Het is de waardplant voor deze vlinder en kan alleen met deze plant in de nabijheid gedijen.

Tijdens de wandeling door de groeve kregen we uitleg over de lagen in de steile wanden rondom. Hoe en waarom er mergel gedolven werd en wat de betekenis is van ‘uitmergelen’.
De verschillende lagen geven een blik in het verre verleden en opbouw van het landschap.
Meer te lezen over de winning van mergel op: www.mergelgroeven.nl.

Voor veel mensen was het zien van de eerste Koninginnenpage dit jaar een verrassing. De vele soorten sprinkhanen waaronder de Sabelsprinkhaan en een soort met blauwe vleugels, de Blauwvleugelsprinkhaan werd door een oplettende bezoeker als snel gesignaleerd.
Bovenop deze vondsten zagen we ook nog de Spaanse vlag ( tweede waarneming in 2012), net buiten de groeve op weg naar de uitspanning: de Nachtegaal.
Een leuke plant trok de aandacht; bij navraag bleek het de Kleine Kaardebol en komt op weinig plaatsen voor, maar was veel vertegenwoordigd langs de terugweg.

Dit is slechts een kort verslag, om de waarde te leren kennen, moet men zelf gaan kijken in de Curfsgroeve.
Er is op vele plaatsen gedolven in de Limburgse bodem. Na de winning kan het weer een natuurparadijs worden. Dat is hier gebeurd.
Groeven zoals deze zijn als de natuur, maar dan in notendop.

Een bewoner die gebroed heeft in de groeve liet zich niet meer zien: De Oehoe en dit is tevens de grootste uil van Nederland.

Dit bericht is geplaatst op Wednesday, August 22nd, 2012 om 11:24 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie