Nieuwe plannen kaalslag in alle holle wegen

Met bezorgdheid heb ik kennis genomen van de plannen van het IKL. De argumenten deugen niet, tevens zijn er genoeg argumenten die er tegen pleiten. Zo is de achteruitgang van flora en fauna van deze omgeving desastreus, daar moet een halt aan komen. Zelfs een spreeuw wordt zeldzaam!!! Er is een massa voedselaanbod verdwenen, door het stelselmatig verdwijnen van graften en verarming/vergiftiging van de bermen. In de nieuwe richtlijnen van de Europese Commissie wordt een andere richting aangestuurd. Namelijk wegens klimaatverandering moeten percelen afgebakend worden met overgangen en tevens windsingels aangelegd tegen de meer optredende stormen. Dit is duidelijk een reden om boven op de kale plateau's, te beginnen met hier iets aan te doen en tevens de wegen in de huidige staat te houden. Bij de oude situatie zag men de wegen niet als hinderlijk, maar haalde profijt eruit door bij gelegenheid iets te kappen. Zodoende was er een perfecte kringloop alles werd gebruikt, maar met mate. De oude situatie terug brengen is niet mogelijk. De materie is in ecologisch opzicht veel ingewikkelder dan men ons wil doen geloven. Dit geldt ook voor het vliegend hert. Het is een wonder dat in een omgeving waar zo met chemie wordt gewerkt, dit moois nog kon voorkomen. Het zeldzame muskuskruid kwam dit jaar nog op in de Vielderweg, de salomonszegel is verdwenen. Het hoort bij een typische bosvegetatie en dus moeten de bomen blijven staan. Wat denkt men de populatie uilen en vleermuizen nog te kunnen bieden? Voor deze soorten is nauwelijks ruimte, plek te vinden.
Het is de mens die nergens rekening mee houdt, die dergelijke plannen bedenkt.
De motieven lijken meer ingegeven door de mogelijke inzet van de speeltjes van de mens, de dure apparatuur. Deze moet natuurlijk ook afgeschreven worden.
Het verbouwen van de wegen met de dure speeltjes heeft andere wegen doen ontstaan die geen vogelmelk meer dulden. De genoemde planten in het artikel staan in het rode beekdal op beschutte plaatsen en daardoor houden ze het uit.

Om het historische beeld te behouden, moet men ten eerste stoppen met het respectloos behandelen van deze wegen.

Dit bericht is geplaatst op Thursday, May 21st, 2009 om 23:00 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie