Vervolg snoeibeurt Vielderweg

Klacht over snoeibeurt Vielderweg

De klacht die door mij is ingediend bij de gemeente Onderbanken werd gisteren beantwoord door een ambtenaar. Hij heeft zich de moeite genomen om de weg door te lopen en de situatie te bekijken. Daarbij werd geconstateerd dat de ploeg niet tot de perceelgrens kwam en tevens dat aan de overkant dit wel zo was. Ook zie je daar al het begin van het erosie proces.
Dit erosieproces was destijds, enkele jaren geleden een van de redenen geweest om een handhavingsverzoek te doen vanwege de snoei aan de zijde van Schinnen.
De suggestie om een haag aan de boven (zon)zijde aan te planten werd toen afgewezen als ecologisch niet verantwoord. Echter de achteruitgang van de weg wordt steeds duidelijker zichtbaar.
De ambtenaar probeerde mij uit te leggen dat sommige instortingen prachtige plaatsen voor dieren kunnen opleveren. Maar die waren er al genoeg zonder al de beheer/ maatregelen van nu.
Ten aanzien van de snoeibeurt werd geconstateerd dat het op het grondgebied van Schinnen had plaats gevonden.

Bij het herstel en behoud van deze weg baseer ik mij op de zeldzame planten van deze weg. Dat zijn het muskuskruid, de salomonszegel en de gevlekte aronskelk. Deze zijn hier in de weg gefotografeerd. De planten komen ook voor in het bosje de Waart. Het is dus een bosvegetatie.
Voorheen heeft hier in de holle weg een zanglijster zijn smidse gehad, het was 2006 en de aantallen huisjesslakken zijn sindsdien praktisch verdwenen. Slakken zijn het voedsel van de zanglijster.

Als resultaat van mijn vraag naar handhaving enkele jaren geleden heeft LNV destijds een VERZOEK gedaan aan de betreffende gemeentes. Dit zijn Onderbanken en Schinnen.

Het verzoek hield in dat vanwege zeldzame soorten men een plan diende te maken teneinde:
Tenietgaan van de leefomgeving van de soorten te voorkomen vanwege:

1 de invloed van de intensieve landbouw

2 het forse beheer van de smalle holle wegen

3 men zich kennelijk niet houdt aan de borden alleen voor bestemmingsverkeer

De plannen zijn nog niet rond. Maar een ding mag duidelijk zijn.
HET AFSLUITEN van smalle wegen met uitzondering voor de landbouw biedt geen uitzicht op behoud of enig herstel.

Dit bericht is geplaatst op Wednesday, January 28th, 2009 om 12:03 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie