Wist u dat…?

Er onlangs door een gemeente-ambtenaar werd geopperd, dat de gemiddelde snelheid gereden door Viel 28 km p.u. bedraagt?

Er een drietal aanhangwagens gestort afval langs het pad ‘Op de Waart’, door Staatsbosbeheer opgeruimd moeten worden? Afval zoals: puin,asbest,plastic,draad en tuinafval, verspreid over de bosjes van de eigenaar: Staatsbosbeheer. Eiser is de Gemeente.
Dat verzamelde plastic zakken met een herkomst, snel verdwenen zijn?

Dat de verkoopplannen van Staatsbosbeheer, ook bovengenoemde bosjes behelzen.
Dit ondanks voorkomen van zeer zeldzame soorten als: Lederboktor, Vliegend hert en Neushoornkever. En dit binnen enkele jaren staat te gebeuren?

Dat Bestemmingsplannen te gemakkelijk gewijzigd kunnen worden?
Dit al eerder gebeurd is, waardoor Viel een groot gedeelte van zijn natuur vernietigd werd en/ of onder druk kwam te staan?

Met iets eenvoudigs als ‘handhaving’, er geen wijziging nodig was geweest?
Tevens waren mensen (bewoners die voor behoud van identiteit zijn) niet telkens voor een dilemma geplaatst.

Dat er een kandidaat koper zich heeft gemeld voor het Waanderbos en dit een belangrijke speler is op het gebied van natuurbehoud?

60 km en harder in Vielderweg...?

60 km en harder in Vielderweg…?

Dat de Vielderweg/Viel onlangs afgesloten werd door een tractorsluis?
En deze tractorsluis, met borden erbij, een plek kreeg halverwege de weg? Dat zulks inzake bescherming van de weg totale waanzin is?
Dat men dus geen rekening houdt met andermans mening of het milieu, cultuurhistorie of natuur?
Dat er flinke verbredingen zijn gemaakt aan de nieuwe opgang en een oorspronkelijke, waardoor de rest van de weg geofferd is aan de landbouw?

Dat wij sinds het in de lucht vliegen van onze meidoornhaag en verdwijning van het oude pad, lang geleden, niet meer zulk lomp optreden hebben gezien??

Dat dertig jaar geleden gedreigd werd, (tot ons gericht) dat de hele Viel in een hand zou komen? Dat wij onze ongerustheid hierover hebben meegedeeld aan de toenmalige bewoners?

Dat het excuus van de Gemeente dat men het pad ‘Op de Waart’, wel heeft teruggevorderd te mager is, daar het kopje inmiddels half leeg is?

Dat het initiatief van Partij van de dieren om stukken natuur over te nemen een goed plan is en de dagvaarding van de overheid door een andere partij: Das en boom, de helderheid in discussie moet terugbrengen?? Dit alles gezien “onze belangrijke” natuur.

Dat de overheid het kader moet scheppen, waarin het mogelijk is dat de mens bezwaar kan maken tegen overtredingen enz.?

Dat hier de pen stokt, en wat heeft de overheid met haar taak gedaan?

Dit bericht is geplaatst op Monday, May 13th, 2013 om 11:31 onder Oud. Ontvang updates via de RSS 2.0 feed. Laat hier beneden een reactie achter.

Plaats een reactie